Úvod

„Někdy se stane, že i pravda zvítězí. Ale ani potom nebývá důvod k radosti.“

Jste na stránkách Ekologického centra Meluzína – Regionálního centra Asociace Brontosaura.

Přejeme, aby Vám tu bylo dobře.

Kontakty: ec.meluzina@volny.cz, +420777086620


Hot, hot, hot – Akce EC Meluzína RCAB

 


 


Zajímavé akce někde jinde:

Český svaz ochránců přírody, za laskavé podpory Magistrátu hlavního města Prahy, pořádá v roce 2019 celkem 5 výstav plodů starých ovocných  odrůd. Smyslem výstav je upozornit na zajímavé vlastnosti starých odrůd, podpořit jejich zachování a pěstování i zakládání alejí a sadů z vysokokmenů a polokmenů. Všechny výstavy probehnou v Domě ochránců přírody na adrese Michelská 5, Praha 4. Zastávka MHD se též jmenuje Michelská.

Výstavy proběhnou v následující  dnech vždy vernisáž v pátek a dále v sobotu a v neděli:

7.-9.6. 2019 Podrobnější informace o akci ke stažení zde: csop_plakat_tresne_visne_2

12.-14.7.2019

16.-18.8.2019

20.-22.9. 2019

6.-8.12. 2019

Ve dnech 3.-6.10.2019 proběhne v Olomouci na výstavišti Flora Zemská výstava starých odrůd ovocných stromů. Radi se tam uvidíme se všemi příznivci dobrého ovoce a krásných stromů.


Karlovarský kraj v roce 2019 podpořil projekt EC Meluzína RCAB: Péče o genofondové sbírky Karlovarského kraje

Děkujeme za laskavou podporu ochraně přírody a přijďte se podívat do Dalovic, kde je realizována hlavní část tohoto projektu.

Karlovarský kraj v roce 2019 podpořil projekt Asociace Brontosaura: Využití genofondové plochy Jakubov pro EVVO v Karlovarském kraji

Děkujeme za pochopení pro environmentální osvětu obyvatel Karlovarského kraje.


A máme tu rok 2019:

Začátkem roku vstoupil v platnost standard Agentury ochrany přírody a krajiny SPPKC_02-006_2018 ZAKLÁDANÍ A PÉČE O GENOFONDOVÉ PLOCHY OVOCNÝCH DŘEVIN

Standard je ke stažení v sekci: Dokumenty

Hrušňový kalendář na rok 2019

Jako  každý rok, i letos, jsme připravili kalendář pro příznivce velkých ovocných stromů a starých dobrých odrůd. Dvanáct hrušní prioritního záchranného sortimentu naleznete ke stažení v sekci: dokumenty.. Ať vám s nimi rok hezky utíká a mimo sladkých hrušek přinese také sladké zážitky.


Nově dostupná meteorologická data

Na botanické zahradě v Dalovicích provozujeme automatickou meteorologickou stanici

Data  jsou v prohlížecím režimu na odkazu: http://a.la-a.la/chart/chart.php?probe=11359318

Stanice je zapojena do rozsáhlejší sítě AMET – sdružení Litschmann & Suchý. Na odkazu http://www.amet.cz/ naleznete mapku rozložení stanic a mnoho dalších informací.

V sekci dokumenty jsou v tabulkovém formátu ke stažení meteotologická data od 1.11.2017 kdy bylo zahájeno měření: http://www.meluzina.info/dokumenty/.

Data za předchozí měsíc jsou doplňována na začátku nového měsíce.


Karlovarský kraj v roce 2018 podpořil náš projekt:

Péče o genofondové sbírky Karlovarského kraje

Děkujeme za laskavou podporu přímé ochraně našeho prostředí i environmentální osvětě obyvatel Karlovarského kraje.


 

Ústecký kraj v roce 2018 podpořil náš projekt:

Záchrana genofondu hrušní – péče o lokalitu a podpora biodiversity.

Děkujeme za pochopení a podporu záchrany velkých ovocných stromů v Českém středohoří.