Úvod

„Někdy se stane, že i pravda zvítězí. Ale ani potom nebývá důvod k radosti.“

Jste na stránkách Ekologického centra Meluzína – Regionálního centra Asociace Brontosaura.

Přejeme, aby Vám tu bylo dobře.

Kontakty: ec.meluzina@volny.cz, +420777086620


Hot, hot, hot – Akce EC Meluzína RCAB


Štastný rok 2018 všem lidem, co neztratili dobrou vůli.


Nově dostupná meteorologická data

Na botanické zahradě v Dalovicích byla instalována automatická meteorologická stanice.

Data jsou k dispozici na odkazu: http://a.la-a.la/chart/chart.php?probe=11359318

Stanice je zapojena do rozsáhlejší sítě AMET – sdružení Litschmann & Suchý. Na následujícím odkazu naleznete mapku rozložení stanic a mnoho dalších informaci o použití meteorologických dat: http://www.amet.cz/

V sekci dokumenty jsou v xls formátu ke stažení meteotologická data od 1.11.2017 kdy bylo zahájeno měření: http://www.meluzina.info/dokumenty/


Karlovarský kraj v roce 2017 podpořil naše projekty:

Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska.

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin.

Archiv starých odrůd hrušní.

Děkujeme za laskavou podporu přímé ochraně našeho prostředí i environmentální osvětě obyvatel Karlovarského kraje.


 

Ústecký kraj v roce 2017 podpořil náš projekt:

Genofondová alej starých odrůd hrušní – péče o lokalitu a podpora biodiversity.

Děkujeme za podporu záchrany velkých ovocných stromů v Českém středohoří.


 

V sekci Pozemkový spolek záložka Akce PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Rozvoj pozemkového spolku Meluzína v roce 2016

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Péče o Dalovické tůně v Pozemkovém spolku Meluzína

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Záchrana lučních sadů v Pozemkovém spolku Meluzína

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Péče Pozemkového spolku Meluzína o genofondový sad na Chotobuzi v Průhonicích