Úvod

„Někdy se stane, že i pravda zvítězí. Ale ani potom nebývá důvod k radosti.“

Jste na stránkách Ekologického centra Meluzína – Regionálního centra Asociace Brontosaura.

Přejeme, aby Vám tu bylo dobře.

Kontakty: ec.meluzina@volny.cz, +420777086620


Hot, hot, hot – Akce EC Meluzína RCAB

V sobotu 16.3.2019 jsme nachystali akci za měřenou na sázení stromů a jejich zabezpečení před divou zvěří. Na zvláštní přání, jsme ještě zařadili řez starých neudržovaných ovocných stromů. Sraz v 10.00 na botanické zahradě v Dalovicích a počet účastníků je tentokrát omezen na 15 osob. Hlašte se prosím dopředu na ec.meluzina@volny.cz

Pozor vzhledem k extrémně nepříznivé předpovědi na sobotu je akce odložena o 24 hodin a uskuteční se v neděli 17.3.2019. Na neděli je předpověď počasí extrémně příznivá. Děkujeme za pochopení rozmarů počasí.

Pozvánka s podrobnostmi k akci je ke stažení zde: RCAB1902_190316-Dalovice

27.4.2019 ještě uděláme seminář na řez peckovin. Pozvánku zveřejníme ve druhé polovině března.


Zajímavé akce někde jinde:

Saská nadace pro přírodu a životní prostředí ve spolupráci s Venkovským prostorem Liberec pořádá česko-saskou konferenci pod názvem: Zachování starých ovocných odrůd díky vývoji jedinečných produktů pro regionální marketing.  Akce se kona ve dnech: 15.-16.3.2019 v Mezinárodním centru setkávání v St. Marienthal nedaleko Ostritz. Simultání tlumočení je zajištěno. Podrobnosti k celé akci naleznete v letáku ke stažení zde: Flyer_Fachtagung_Obstsorten_2019_fin_CZ

Český svaz ochránců přírody, za laskavé podpory Magistrátu hlavního města Prahy, pořádá v roce 2019 celkem 5 výstav plodů starých ovocných  odrůd. Smyslem výstav je upozornit na zajímavé vlastnosti starých odrůd, podpořit jejich zachování a pěstování i zakládání alejí a sadů z vysokokmenů a polokmenů. Všechny výstavy probehnou v Domě ochránců přírody na adrese Michelská 5, Praha 4. Zastávka MHD se též jmenuje Michelská.

Výstavy proběhnou v následující  dnech vždy vernisáž v pátek a dále v sobotu a v neděli:

7.-9.6. 2019

12.-14.7.2019

16.-18.8.2019

20.-22.9. 2019

6.-8.12. 2019

Podrobnější informace budou obsahovat letáky, které budeme dávat ke stažení zde:

Ve dnech 3.-6.10.2019 proběhne v Olomouci na výstavišti Flora Zemská výstava starých odrůd ovocných stromů. Radi se tam uvidíme se všemi příznivci dobrého ovoce a krásných stromů.


A máme tu rok 2019:

Začátkem roku vstoupil v platnost standard Agentury ochrany přírody a krajiny SPPKC_02-006_2018 ZAKLÁDANÍ A PÉČE O GENOFONDOVÉ PLOCHY OVOCNÝCH DŘEVIN

Standard je ke stažení v sekci: Dokumenty

Hrušňový kalendář na rok 2019

Jako  každý rok, i letos, jsme připravili kalendář pro příznivce velkých ovocných stromů a starých dobrých odrůd. Dvanáct hrušní prioritního záchranného sortimentu naleznete ke stažení v sekci: dokumenty.. Ať vám s nimi rok hezky utíká a mimo sladkých hrušek přinese také sladké zážitky.


Nově dostupná meteorologická data

Na botanické zahradě v Dalovicích byla instalována automatická meteorologická stanice.

Data za poslední týden jsou v prohlížecím režimu na odkazu: http://a.la-a.la/chart/chart.php?probe=11359318

Stanice je zapojena do rozsáhlejší sítě AMET – sdružení Litschmann & Suchý. Na následujícím odkazu naleznete mapku rozložení stanic a mnoho dalších informaci o použití meteorologických dat: http://www.amet.cz/

V sekci dokumenty jsou v tabulkovém formátu ke stažení meteotologická data od 1.11.2017 kdy bylo zahájeno měření: http://www.meluzina.info/dokumenty/. Data za předchozí měsíc jsou doplňována na začátku nového měsíce.


Karlovarský kraj v roce 2018 podpořil náš projekt:

Péče o genofondové sbírky Karlovarského kraje

Děkujeme za laskavou podporu přímé ochraně našeho prostředí i environmentální osvětě obyvatel Karlovarského kraje.


 

Ústecký kraj v roce 2018 podpořil náš projekt:

Záchrana genofondu hrušní – péče o lokalitu a podpora biodiversity.

Děkujeme za pochopení a podporu záchrany velkých ovocných stromů v Českém středohoří.