Vzpomínky 2017

Přejeme vám aby jste po celý rok byli se svými kamarády, spolupracovníky, partnery, dětmi, rodiči a vůbec všemi dobrými lidmi na jednom konci společně taženého provazu.


Závěrečné zprávy roku 2017

V sekci Pozemkový spolek záložka Akce PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Rozvoj pozemkového spolku Meluzína v roce 2016

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Péče o Dalovické tůně v Pozemkovém spolku Meluzína

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Záchrana lučních sadů v Pozemkovém spolku Meluzína

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Péče Pozemkového spolku Meluzína o genofondový sad na Chotobuzi v Průhonicích