Poradenství PSM

Další odkazy, které sami využíváme

Místo pro přírodu – Dlouhodobý projekt Českého svazu ochránců přírody
Pozemkové spolky v ČR – Soupis a mapa. Najděte si nejbližší pozemkový spolek.


Jednou z hlavních činností Pozemkového spolku Meluzína je poradenství v otázkách ochrany přírody a šetrného využívání přírodních zdrojů. Radou se snažíme přispět nejen přímým členům našeho pozemkového spolku ale zároveň si vyměňoujeme zkušenosti s ostatními ochranářskými organizacemi i jednotlivci. Od roku 2008 se chceme více zaměřit na podporu Operačního programu životního prostředí zvláště v jeho prioritní ose 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny. V rámci tohoto poradenství chceme zejména, vyhledávat vhodné projekty pro realizaci,  zpracovávat projektovou dokumentaci, vyřizovat potřebná vyjádření k projektu

V případě zájmu kontaktujte: Ing. Martin Lípa 777086620

Zkušenosti s přípravou projektu pro Operační program životního prostředí

V roce 2009 jsme dále pokročili v realizaci našich projektů. Shrnuto podtrženo zde: B_PSM09_zp_OPZP.pdf

Od března 2008 připravujeme pro našeho člena poměrně rozsáhlý projekt pro Operační program životního prostředí – Prioritní osu 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny. Zkušenosti, které jsme na této trnité cestě získali, shrnuje metodický materiál: PSM08_zp_opzp_w.pdf


Nové formy práce (GPS, GIS)

Pozemkový spolek Meluzína začal k mapování a zaměřování lokalit využívat satelitní navigaci (GPS) a geografické informační systémy (GIS).
Podrobná zpráva o využití GPS a GIS