Meluzína

Jsme nevládní nezisková organizace.

Pečujeme o přírodní a kulturní bohatství Země.

Členství

Členem naší organizace se může stát každý občan, který chce přispět ke zlepšení životního prostředí a k ochraně přírody.

Členský příspěvek činí 100 korun českých na jeden rok.

Členové zdarma dostávají občasník Hukot a mají přednostní právo účastnit se akcí pořádaných EC Meluzína RCAB.

Jednou – dvakrát do roka pořádáme akce, které jsou vyhrazeny pouze pro naše členy a nejbližší spolupracovníky.