Pozemkový spolek

Pozemkový spolek je neformální společenství lidí, kteří se na konkrétních parcelách katastrunemovitostí chtějí chovat ohleduplně k životnímu prostředí.

Tak toto je asi nejpřesnější definice toho, co to je pozemkový spolek. Na rozdíl od zapsaných spolků nemá žádnou oporu v zákonech České republiky. To ale nebrání, aby po celém našem státě neexistovalo mnoho desítek takových společenství.

Činost takového společenství je vázána na velmi konkrétní část povrchu planety Země. Ten je naúříklad vykoupen, darován, zděděn pronajat nebo jinak zasmluvněn ve prospěch ochrany přírody. Může se jednat cokoliv – pole, louku, skálu, mokřad ba i dům. Příroda je všude a ohrožené druhy se snaží v naší osídlené krajině využít každé přátelsky nakloněné místo.

Další informace o hnutí pozemkových spolků najdete například na prokliku na stránky ČSOP

Na záložkách vlevo najdete informace o tom jak si vedeme my v Pozemkovém spolku Meluzína  a vPozemkovém spolku Asociace Brontosaura.

Oba tyto spolky podporují kampaň: Místo pro přírodu, která shromažďuje prostředky na výkup pozemků pro posílení ochrany přírody: