Ovostránka

EC Meluzína RCAB od roku 1997 pracuje na oživení místních odrůd jabloní, hrušní a třešní.

V této sekci naleznete zprávy o našich projektech v minulosti


Informace k možnosti nákupu sazenic stromků hledejte v podsekci poradenství Ovostránky

V podsekci poradenství též hledejte rozsáhlejší materiály o jednotlivých odrůdách, ošetřování ovocných vysokokmenů i zakládání nových výsadeb.


Standardy pro péči o ovocné stromy

AOPK ČR vydala dva nové standardy. V prvním: SPPKC_02-003_2016_VYSADBY_OVOCNYCH_DREVIN(1).pdf naleznete vše co je k potřeba k založení nové výsadby a k jejímu ošetření až do 10 let po výsadbě. Jak výsadbu naplánovat a vyhodnotit stanoviště pomocí dostupných údajů nebo příznaků na místě plánované výsadby. K výběru vhodných odrůd poslouží Záchranné sortimenty v příloze. Jak má vypadat sazenice, jak připravit místo pro výsadbu, jak postupovat při výsadbě a jak o vysazené stromky pečovat.

Ve druhém: SPPKC_02-005_2016_PECE_O_OVOCNE_DREVINY.pdf se dozvíte podle čeho naplánovat péči o dospělé vysokokmeny, jak provádět různé druhy řezu, jak vyživovat a chránit dospělé stromy, jak pečovat o byliny a doprovodné neovocné dřeviny v sadu.

Snad pomohou i vám


Závěrečné zprávy projektů z roku 2013

Propagace krajových odrůd

Na adrese: http://www.archivni-odrudy.cz/ naše databáze obsahovala ke  konci roku 2013 informace ke 128 odrůdám hrušní, jabloní, třešní a višní.

Zpráva o projektu s podrobným výčtem odrůd je k dispozici zde: BIOD_www_as_1303_ZZ-181302-www.pdf

Krajské oborové setkání k záchraně starých odrůd

Uskutečnilo se 19.9. 2013 v Děčíně na zemědělské škole. Závěrečná zpráva je k dispozici zde: BIOD_sem_1304_ZZ_171301-www.pdf

Velmi doufáme, že se nám tímto podaří založit tradici v setkávání příznivců starých odrůd v Děčíně.

Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska

V roce 2013 i přes velmi složitou situaci v úrodě jádrovin pokračoval průzkum starých stromů  a jejich odrůd. Zároveň jsme pečovali o stromy na jejich stanovištích. Část informací, která se týká práce u členů našeho pozemkového spolku, naleznete v sekci Akce Pozemkového spolku Meluzína

Zpráva o činnosti podpořené z grantového schématu Karlovarského kraje je ke stažení zde: KVK13_OMOO_ZZ_00668_2013-00-www.pdf


Závěrečné zprávy projektů z roku 2012

Propagace krajových odrůd

V roce 2012 jsme spustili samostatné stránky na adrese: http://www.archivni-odrudy.cz/. Postupně na tyto stránky přesuneme agendu spojenou s činností odborného garanta programu ČSOP, metodické materiály a ledacos z toho co bylo poněkud nepřehledně k dispozici v sekci Ovostránka.

Na nových stránkách rádi dáme prostor i dalším lidem, kteří nejsou přímo spojeni s EC Meluzína RCAB. Stránky by měly být neutrální půdou pro setkávání všech příznivců ovocných vysokokmenů v krajině.

Samotná závěrečná zpráva o projektu je k stažení zde: BIOD_dB_as_1202_ZZ_www.pdf


Záchranné mapování ovocných stromů na Karlovarsku v roce 2012

Těžištěm byla práce v genofondových plochách. Pokračovali jsme v dourčování starých stromů, které jsou součástí těchto ploch a pokud jsou mladé stromy již plodné tak revidujeme zda deklarovaná odrůda souhlasí se skutečností.

V rámci tohoto projektu byly také ověřovány postupy pro nově vyvinutou metodiku Českého svazu ochránců přírody pro mapování ovocných odrůd.

Celá zpráva o projektu je ke stažení zde: KVK12_OMOO_ZZ_www.pdf


Krajské oborové setkání programu: Záchrana krajových odrůd v roce 2012

V polovině září se uskutečnilo v Děčíně – Libverdě setkání příznivců starých a krajových odrůd ovocných stromů. Tentokrát bylo otevřeno pro nejširší veřejnost.

Součástí setkání byla i exkurse do genofondového sadu založeného v roce 2001 společným úsilím Střední zemědělské školy v Děčíně – Libverdě, správ CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce a EC Meluzína RCAB. Díky slušné úrodě došlo i na ochutnávky plodů a velmi zajímavou diskusi o zakládání a údržbě mladých výsadeb.

Celá zpráva o realizaci projektu je ke stažení zde: BIOD_sem_1205_ZZ_www.pdf


Závěrečné zprávy projektů z roku 2011

Propagace krajových odrůd

V roce 2011 byl naším hlavním projektem v této oblasti zdokonalení databáze: Archivní odrůdy

Závěrečnou zprávu o tom co a jak jsme na databázi zlepšili naleznete zde:

BIOD_www_as_1104_ZZ_w.pdf

Záchranné mapování ovocných stromů v roce 2011

Závěrečná zpráva o projektu na záchranu starých odrůd ovoných stromů je ke stažení zde:

KVK11_OMOO_ZZ_789_w.pdf

Celostátní seminář: Záchrana krajových odrůd

V září roku 2011 připravilo Ekologické centrum Meluzína RCAB ve spolipráci s Českým svazem ochránců přírody odborný seminář na téma Záchrana krajových odrůd. Závěrečná zpráva o semináři a předcházejíím průzkumu situace v České republice je ke stažení zde:

BIOD_sem_1107_ZZ_w.pdf

Koncepce odborného programu Záchrana krajových odrůd

Jedním z výstupů celostátního semináře o záchraně krajových odrůd byl návrh koncepce pro období do roku 2021. Návrh koncepce je ke stžení zde:

BIOD_sem_1103_koncepce.pdf


Bilance let 1997 – 2010 je obsažena v následující prezentaci:

Přehled činnosti v rámci programu: Oživení místních odrůd ovoce v letech 1997 – 2010


Záchranné mapování ovocných stromů v roce 2010

Vysledky našich projektů zaměřených na práci v terénu naleznete zde: BIOD_OMOO_1003_ZZ_w.pdf a zde: KVK10_OMOO_ZZ_704_w.pdf

V roce 2010 jsme také spustili samostatnou databázi pro vyhledávání vhodných odrůd do různých podmínek. Samotná databáze je k dispozici zde: Archivní odrůdy jabloní hrušní třešní a višní

Zpráva o projektu na tvorbu databaze, o plnění daty a širších souvislostech je možno stáhnout zde: BIOD_www_as_1002_ZZ_w.pdf


Záchranné mapování ovocných stromů v roce 2009

Vysledky našich dvou projektů naleznete zde: BIOD_OMOO_0901_ZZ_w.pdf

a také zde: KVK09_OMOO_ZZ_D773_w.pdf


Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska v roce 2008

Mapování ovocných stromů pokračovalo i v roce 2008. Nejvíce jsme se zaměřili na sady v Jakubově. Také jsme se věnovali údržbě genofondových ploch. Jak to dopadlo přečtěte si zde: BIOD0802_OMOO_ZZ_w.pdf a také zde: KVK08_OMOO_658_ZZ_w.pdf


Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska v roce 2007

Článek shrnuje výsledky našeho mapování v západních Čechách v roce 2007. Cíle projektu byly následující:

1. Rekonstruovat pravděpodobné složení odrůd v oblasti před 2.sv. válkou

2. Pokusit se najít odrůdy regionálního původu

3. Navázat kontakt s místními lidmi a propagovat ochranu starých stromů

Více informací naleznete v těchto připojených souborech:

Závěrečná zpráva Fotodokumentace