Ovostránka

EC Meluzína RCAB od roku 1997 pracuje na oživení místních odrůd jabloní, hrušní a třešní.

Zde naleznete rámcovou informaci o naší činnosti.


Informace k možnosti nákupu sazenic stromků hledejte na www.stareodrudy.cz

V podsekci poradenství též hledejte rozsáhlejší materiály o jednotlivých odrůdách, ošetřování ovocných vysokokmenů i zakládání nových výsadeb.


 

 


Podpora Karlovarského kraje našim projektům

Karlovarský kraj v roce 2023 podpořil následující projekt  Asociace Brontosaura:

Využití genofondových ploch pro EVVO v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj v roce 2023 podpořil následující projekt EC Meluzína RCAB:

Péče o genofondové sbírky Karlovarského kraje.

Děkujeme za podporu záchrany biodiverzity a agrobiodiverzity.


Podpora Českého svazu ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody v roce 2023  prostřednictvím programu ČSOP OCHRANA  BIODIVERSITY podpořil projekty EC Meluzína RCAB nazvané:

– Péče Pozemkového spolku Meluzína o genofondový sad na Chotobuzi v Průhonicích

– Péče o lokalitu Dalovice v pozemkovém spolku Meluzína

– Péče Pozemkového spolku Meluzína o genofondovou plochu  Alej u Boru

– Péče Pozemkového spolku Meluzína o genofondovou plochu Luční sad pod Větrným vrchem

– Péče Pozemkového spolku Meluzína o lokalitu Novina

Český svaz ochránců přírody v roce 2023 prostřednictvím programu ČSOP OCHRANA  BIODIVERSITY podpořilyprojekty Asociace Brontosoura nazvané:

– Péče o lokalitu Myslinka,

– Péče o lokalitu Švihov

– Výběrová databáze starých odrůd ovocných stromů.

 Děkujeme za laskavou podporu ochraně přírody. Přijďte se podívat do Dalovic nebo jiných míst, kde probíhají realizace  projektů na veřejně přístupných plochách. Navštivte databázi odrůd na www.stareodrudy.cz.


Podpora Ústeckého kraje našim projektům

Ústecký kraj v roce 2023 podpořil následující projekty  Asociace Brontosaura:

Environmentálně osvětová databáze Archiv starých odrůd – hrušňové odrůdy

Staré odrůdy ovoce pro obnovu krajiny a podporu biodiversity.

Děkujeme za podporu návratu velkých ovocných stromů do krajiny.


Závěrečné zprávy projektů z roku 2013

Propagace krajových odrůd

Na adrese: http://www.archivni-odrudy.cz/ naše databáze obsahovala ke  konci roku 2013 informace ke 128 odrůdám hrušní, jabloní, třešní a višní.

Zpráva o projektu s podrobným výčtem odrůd je k dispozici zde: BIOD_www_as_1303_ZZ-181302-www.pdf

Krajské oborové setkání k záchraně starých odrůd

Uskutečnilo se 19.9. 2013 v Děčíně na zemědělské škole. Závěrečná zpráva je k dispozici zde: BIOD_sem_1304_ZZ_171301-www.pdf

Velmi doufáme, že se nám tímto podaří založit tradici v setkávání příznivců starých odrůd v Děčíně.

Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska

V roce 2013 i přes velmi složitou situaci v úrodě jádrovin pokračoval průzkum starých stromů  a jejich odrůd. Zároveň jsme pečovali o stromy na jejich stanovištích. Část informací, která se týká práce u členů našeho pozemkového spolku, naleznete v sekci Akce Pozemkového spolku Meluzína

Zpráva o činnosti podpořené z grantového schématu Karlovarského kraje je ke stažení zde: KVK13_OMOO_ZZ_00668_2013-00-www.pdf


Závěrečné zprávy projektů z roku 2012

Propagace krajových odrůd

V roce 2012 jsme spustili samostatné stránky na adrese: http://www.archivni-odrudy.cz/. Postupně na tyto stránky přesuneme agendu spojenou s činností odborného garanta programu ČSOP, metodické materiály a ledacos z toho co bylo poněkud nepřehledně k dispozici v sekci Ovostránka.

Na nových stránkách rádi dáme prostor i dalším lidem, kteří nejsou přímo spojeni s EC Meluzína RCAB. Stránky by měly být neutrální půdou pro setkávání všech příznivců ovocných vysokokmenů v krajině.

Samotná závěrečná zpráva o projektu je k stažení zde: BIOD_dB_as_1202_ZZ_www.pdf


Záchranné mapování ovocných stromů na Karlovarsku v roce 2012

Těžištěm byla práce v genofondových plochách. Pokračovali jsme v dourčování starých stromů, které jsou součástí těchto ploch a pokud jsou mladé stromy již plodné tak revidujeme zda deklarovaná odrůda souhlasí se skutečností.

V rámci tohoto projektu byly také ověřovány postupy pro nově vyvinutou metodiku Českého svazu ochránců přírody pro mapování ovocných odrůd.

Celá zpráva o projektu je ke stažení zde: KVK12_OMOO_ZZ_www.pdf


Krajské oborové setkání programu: Záchrana krajových odrůd v roce 2012

V polovině září se uskutečnilo v Děčíně – Libverdě setkání příznivců starých a krajových odrůd ovocných stromů. Tentokrát bylo otevřeno pro nejširší veřejnost.

Součástí setkání byla i exkurse do genofondového sadu založeného v roce 2001 společným úsilím Střední zemědělské školy v Děčíně – Libverdě, správ CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce a EC Meluzína RCAB. Díky slušné úrodě došlo i na ochutnávky plodů a velmi zajímavou diskusi o zakládání a údržbě mladých výsadeb.

Celá zpráva o realizaci projektu je ke stažení zde: BIOD_sem_1205_ZZ_www.pdf


Závěrečné zprávy projektů z roku 2011

Propagace krajových odrůd

V roce 2011 byl naším hlavním projektem v této oblasti zdokonalení databáze: Archivní odrůdy

Závěrečnou zprávu o tom co a jak jsme na databázi zlepšili naleznete zde:

BIOD_www_as_1104_ZZ_w.pdf

Záchranné mapování ovocných stromů v roce 2011

Závěrečná zpráva o projektu na záchranu starých odrůd ovoných stromů je ke stažení zde:

KVK11_OMOO_ZZ_789_w.pdf

Celostátní seminář: Záchrana krajových odrůd

V září roku 2011 připravilo Ekologické centrum Meluzína RCAB ve spolipráci s Českým svazem ochránců přírody odborný seminář na téma Záchrana krajových odrůd. Závěrečná zpráva o semináři a předcházejíím průzkumu situace v České republice je ke stažení zde:

BIOD_sem_1107_ZZ_w.pdf

Koncepce odborného programu Záchrana krajových odrůd

Jedním z výstupů celostátního semináře o záchraně krajových odrůd byl návrh koncepce pro období do roku 2021. Návrh koncepce je ke stžení zde:

BIOD_sem_1103_koncepce.pdf


Bilance let 1997 – 2010 je obsažena v následující prezentaci:

Přehled činnosti v rámci programu: Oživení místních odrůd ovoce v letech 1997 – 2010


Záchranné mapování ovocných stromů v roce 2010

Vysledky našich projektů zaměřených na práci v terénu naleznete zde: BIOD_OMOO_1003_ZZ_w.pdf a zde: KVK10_OMOO_ZZ_704_w.pdf

V roce 2010 jsme také spustili samostatnou databázi pro vyhledávání vhodných odrůd do různých podmínek. Samotná databáze je k dispozici zde: Archivní odrůdy jabloní hrušní třešní a višní

Zpráva o projektu na tvorbu databaze, o plnění daty a širších souvislostech je možno stáhnout zde: BIOD_www_as_1002_ZZ_w.pdf


Záchranné mapování ovocných stromů v roce 2009

Vysledky našich dvou projektů naleznete zde: BIOD_OMOO_0901_ZZ_w.pdf

a také zde: KVK09_OMOO_ZZ_D773_w.pdf


Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska v roce 2008

Mapování ovocných stromů pokračovalo i v roce 2008. Nejvíce jsme se zaměřili na sady v Jakubově. Také jsme se věnovali údržbě genofondových ploch. Jak to dopadlo přečtěte si zde: BIOD0802_OMOO_ZZ_w.pdf a také zde: KVK08_OMOO_658_ZZ_w.pdf


Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska v roce 2007

Článek shrnuje výsledky našeho mapování v západních Čechách v roce 2007. Cíle projektu byly následující:

1. Rekonstruovat pravděpodobné složení odrůd v oblasti před 2.sv. válkou

2. Pokusit se najít odrůdy regionálního původu

3. Navázat kontakt s místními lidmi a propagovat ochranu starých stromů

Více informací naleznete v těchto připojených souborech:

Závěrečná zpráva Fotodokumentace