Ekologická výchova

Ekologickou výchovu nebo též oficiálně: Environmentální výchovu a vzdělávání obyvatel stále považujeme za jeden ze tří základních pilířů naší činnosti.

Fandíme praktickým činnostem zvláště pod širým nebem.

Fandíme spolupráci s tvůrčími pedagogy a zapálenými praktiky různých oborů.

Nejvíce zkušenností jsem shromáždili v tématech dotýkajících se přírodního prostředí, ochrany a poznání živočichů i rostlin, zemědělství i lesnictví.

Na jednotlivých záložkách najdete prezentace naší činnosti.