Poradenství EV

EC Meluzína RCAB dlouhobobě působí na poli ekologické výchovy. Od roku 1994 jsme shromáždili určitou zkušennost v těchto oborech:

– Terénní ekologická výchova – organizace výuky různých témat přímo v terénu formou expedice do přírody

– Areál ekologické výchovy – cílené budování příležitostí k ekologické výchově poblíž výukového zařízení

– Včely a jejich produkty – komponovaný pořad o uspořádání hmyzího státu a využití včelých produktů lidmi

*K těmto tématům máme připraveny materiály pro vystoupení na seminářích, workshopech, můžeme poradit při přípravě projektu včetně rozpočtů atd.


Květena Karlovarského kraje – odkaz na stránky: http://www.kvetena.info/

Nové stránky věnované květeně Karlovarského kraje byly spuštěny v listopadu 2012. Projekt jsme připravovali dva roky a považujeme je za nosnou aktivitu v oblasti podpory environmentální výchovy a vzdělávání obyvatel na několik příštích let.

Stránky budou sloužit k publikování článků a fotografií o regionální květeně. Dále zde bude prezentována školní botanická zahrada v Dalovicích slovem i obrazem.

Hlavní částí stránek je výběrová databáze cca 1200 druhů rostlin dokladovaných na území Karlovarského kraje. Databáze umožňuje provádět výběry podle ekologických, biologických, systematických kriterií i podle hledisek různých významů pro lidskou populaci. Pro zájemce o podrobnou informaci včetně fotodokumentace druhu je databáze vybyvena přímými prokliky stránky věnované vybranému druhu na jiné weby české i zahraniční.

Zprávy o realizaci tohoto projektu jsou ke stažení zde: BIOD_www_dBR_1202_ZZ_www.pdf  a zde: KVK12EV_db_R_ZZ_www.pdf

Doufáme, že stránky a databáze bude vydatným pomocníkem a společníkem nejenom žákům a studentům, ale pomohou také lesníkům, zemědělcům, vodohospodářům i dalším profesím, které se potýkají s rostlinami ve volné krajině. Na stránkách uvítáme i zahradníky a zahrádkáře, či turisty a všechny, kteří se věnují rostlinám ve svém volném čase.

Za laskavou podporu vytvoření stránek i samotné výběrové databáze děkujeme Karlovarskému kraji, Ministerstvu životního prostředí České republiky, Lesům České republiky, s.p. a Českému svazu ochránců přírody.

 


Praktické semináře

Následující prezentace zachycuje atmosféru pracovního semináře: Výroba svíček ze včelího vosku: prezentace svíčky_w.ppt

Pokud Vás zaujala, můžete nás kontaktovat. Jsme schopni tento seminář uspořádat podle místních podmínek v rozšířené nebo redukované verzi.


Terénní projekty vhodné pro studenty

Zvířata v arboretu Horní hrad
V arboretu Horní Hrad jsme díky spolupráci se členem našeho pozemkového spolku vytvořili výstavu úkrytů a krmítek pro drobné živočichy v našich zahradách.

Konkrétně jsme  rozmístili úkryty pro drobné savce, ptáky a hmyz. Návštěvníci si je mohou v arboretu prohlédnout a inspirovat se pro vlastní zahrádku.
Závěrečná zpráva         Fotodokumentace