EV programy Dalovice

Botanická zahrada v Dalovicích

Botanická zahrada Dalovice – místo pro neobvyklá setkání.

Základní informace o této zahradě naleznete v této prezentaci: ECM_KVK_EV_1_základ_BZ (1).ppt

Malá ochutnávka z hostiny lučních rostlin nachystána v této prezentaci: ECM_KVK_EV_2_lucni_BZ (2).ppt

V zahradě je přichystána i kolekce zemědělských plodin. Zrniny Vím přiblíží tato prezentace: ECM_KVK_EV_3_polní_BZ.ppt


Stezka k přírodě

V roce 1998 byla v zahradě otevřena Stezka k přírodě. Jedná se o netradiční naučnou stezku, která využívá zázemí zahrady. Přiblížuje návštěvníkům běžnou ale přesto podivuhodnou přírodu kolem nás. Jednotlivé zastávky na Stezce k přírodě přibližuje tato prezentace ke stažení: BZ-stanoviste.pps

Závěrečnou zprávu o projektu na obnovu vybavení Stezky k přírodě v roce 2011 naleznete zde: KVK11EV_tab_BZ_ZZ_796_w.pdf

Každé ze stanovišť je vybaveno tabulí. Pár základních informací, obrázky a drobné úkoly, které lze na stanovišti provádět. Okolí tabule je vybaveno různými předměty k praktickým pokusům nebo pozorováním.


9. Stanoviště – Plán botanické zahrady

Tabuli nalezneme u vchodu do zahrady.

Mimo základní orientace ve sbírkách zahrady vysvětluje, jaké informace naleznete na popiskách jednotlivých rostlin ve sbírce bylin a okrasných dřevin. Čísly 1-9 jsou pak označena stanoviště osazená následujícími tabulemi Stezky k přírodě.


 1. Stanoviště – Poznáváme byliny

Přehledně uspořádaný systém vyšších rostlin s příklady důležitých čeledí. Zástupce druhů naleznete ve sbírkách pár metrů opodál.


2. Stanoviště – Rostliny zvenčí

Pestík nebo blizna, kdopak se v tom vyzná…

Morfologie rostlin s příklady mnohotvárnosti orgánů rostlin nadzemních i podzemních. Stejně jako ostatní tabule obsahuje i tato pár úkolů pro hravé návštěvníky zahrady.


3. Stanoviště – Motýli

Od dubna do října navštěvují motýli zahradu. Vezměte si z nich příklad a choďte také. Nechte se okouzlit jejich krásou, fotografujte je a obrázky nám zašlete. Odměna Vás nemine.

Množství kvetoucích rostlin od časného jara do podzimu poskytuje příležitosti pro krásná setkání nejen s motýli.


4. Stanoviště – Rostliny zevnitř

Ano ovšem, když zahrada tak především rostliny. Jsou krásné, voní, dávají nám potraviny i léky, škodí ….. Ale jak to všechno dokážou?

Opravdový prazáklad fyziologie rostlin – jak to funguje uvnitř – hardware i software.

Něco málo úkolů, které zvládnete i v laboratoři zvané zahrada.

A pro zvláště hloubavé duchy jsou sbírkové rostliny vybaveny dosti rozsáhlými popiskami:


5. Stanoviště – Jaké bude počasí

Počasí je vděčný námět pro ekologickou výchovu. Ovlivňuje život opravdu každého a stále je nějaké. Zatím co motýli někdy létají a jindy ne, počasí pořád je. A pořád je nějaké jiné než bylo. To je na něm asi nejzajímavější.

Meteorologem snadno a rychle. Po prostudování této tabule vypustíte rosničky zpět do rybníka a již nikdy nezmoknete. No nebude-li pršet.

Na botanické zahradě je také instalována automatická meteorologická stanice, která měří následující meteoprvky:

– teplota vzduchu a přízemní teplota vzduchu

– teplota půdy v hloubkách 10 a 50cm

– směr a rychlost větru

– relativní vlhkost vzduchu a ovlhčení listů

– vlhkost půdy v profilu 5-30cm a 30-60cm

– globální záření

Stanice je součástí rozsáhlejší sítě automatických meteostanic v České a Slovenské republice. Rozmístění stanic a řadu dalšíchzajímavých informací najdete na: http://www.amet.cz/

Aktuální data jsou dostupná na: http://a.la-a.la/chart/chart.php?probe=11359318, kde je také proklik na data z celé sítě.

Datové řady pro potřeby ekologické výchovy pošleme na vyžádání ve formátu .xls


6. Stanoviště – Drobní živočichové

Zahrada se přímo hemží drobným životem, tak proč se s ním trochu neseznámit.

Něco málo systému, abychom pavouky necpali mezi hmyz. Pavouci jsou na to velmi hákliví a učitelé biologie také.


7. Stanoviště – Rostliny naši přátelé

S některými rostlinami kamarádíme již mnoho tisíc let, jiné jsme vzali do party před nedávnem.

Tabule je umístěna u záhonů s kolekcí asi 30-40 zemědělských plodin. Tyto rostliny nás živí, šatí dávají nám energii a mnoho užitečných látek pro pohodlný život. Ale kdo je dnes vlastně pozná?


8. Stanoviště – Společenstvo stojatých vod

Tabuli nalezneme u hlavního jezírka nedaleko vchodu do zahrady.

Hlavním motivem je průřez vodní nádrží a znázornění různých prostředí uvnitř stojatých vod. V detailech jsou vyobrazeny rostliny a živočichové vázaní na tato prostředí.

Příležitostí pro přímá setkání s přírodou je více než dost…

Děkujeme žabákovi Frantovi za spolupráci při vývoji tohoto ekovýchovného stanoviště.

Přijďte a projděte Stezkou k přírodě.