Ochrana přírody

Ekologické centrum Meluzína působí v oblasti centrálních Krušných hor již od svého vzniku v roce 1994. Od samotného počátku naší činnosti se věnujeme zachování přírodních hodnot v severozápadních Čech.

Ve znaku má Meluzína sovu a tento puštík zastižený na Horním hradě v roce 2008 jako by z oka vypadl naší sovičce Meluzíně.

Závěrečné zprávy z některých našich projektů naleznete v podsekci poradenství v ochraně přírody.

Zde snad jen tolik, že intenzivně spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody – jsme dokonce jeho kolektivním členem, s Agenturou ochrany přírody jmenovitě se správami CHKO Labské pískovce a České středohoří a též se střediskem Karlovy Vary.

Velmi dobře spolupracujeme i s odbory životního prostředí měst Ostrov, Kraslice, Karlovy Vary a s odborem životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje. Zde všude pracují lidé s pochopením pro zdejší přírodu a my bychom jim rádi poděkovali za jejich chuť pracovat v dnešním negativistickém virtuálním světě na něčem konkrétním a pozitivním.

Samozřejmě děkujeme i všem našim terénním spolupracovníkům, kteří mapují hlídají i jinak pracují ve prospěch čolků žab a jiných vzácných orlů. Určitě přitom zmeškají řadu výhodných slev a půjček ale to už je osud nás přírodních lidí. Jenom doufáme, že kvůli tomu nezanevřou na veškerou tu žoužel. Bez nich bychom byli nahraní.

Děkujeme a neodcházejte!


Možnosti spolupráce

Jste-li (ne)obyčejný člověk
Můžete se zapojit přímo do naší práce. Pojeďte s námi na některou akci. Pomůžete nám s údržbou nějaké lokality – posečeme louku, prořežeme starý zanedbaný sad, vyrobíme úkryty pro živočichy…

Jste-li vlastník pozemku nebo zastupujete nějakou organizaci
Vlastníci pozemků mohou přemýšlet o členství v našem pozemkovém spolku, poradit se s odborníky jak se o svůj majetek co nejlépe a co nejúsporněji starat.
Organizace či instituce, které by s námi mohly spojit síly nechť kontaktují naše ekocentrum.

Co děláme v ochraně přírody zjistíte nejlépe v podsekci poradenství. pravidelně jednou za rok zde zveřejňujeme závěrečné zprávy z našich projektů. Přejeme hezké čtení.


Řada našich projektů spočívá v mapování výskytu nebo situace živočichů i rostlin. Rádi spolupracujeme s místními znalci nebo místními úřady. Práce do šuplíku nemá cenu a pokud můžeme spolupracovat s konkrétními lidmi, kteří využijí naše výsledky, je to vždy lepší.

Od roku 2004 užíváme poměrně kvalitní terénní přístroj pro měření polohy mapovaných objektů technologií GPS.

Od roku 2006 vlastníme geografický informační systém MISYS, který nám umožňuje přesnou lokalizaci nálezů a snadné sdílení dat s odbory životního prostředí.

Rádi si vyměníme zkušenosti s dalšími experimentátory – víc hlav víc ví.


Udržujeme také několik líbezných lokalit v jejich přírodním chátrání. A jak vidíte velmi nás to baví.