Ochrana přírody

Ekologické centrum Meluzína působí v oblasti centrálních Krušných hor již od svého vzniku v roce 1994. Od samotného počátku naší činnosti se věnujeme zachování přírodních hodnot v severozápadních Čech.

Ve znaku má Meluzína sovu a tento puštík zastižený na Horním hradě v roce 2008 jako by z oka vypadl naší sovičce Meluzíně.

Závěrečné zprávy z některých našich projektů naleznete v podsekci poradenství v ochraně přírody.

Zde snad jen tolik, že intenzivně spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody – jsme dokonce jeho kolektivním členem, s Agenturou ochrany přírody jmenovitě se správami CHKO Labské pískovce a České středohoří a též se střediskem Karlovy Vary.

Velmi dobře spolupracujeme i s odbory životního prostředí měst Ostrov, Kraslice, Karlovy Vary a s odborem životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje. Zde všude pracují lidé s pochopením pro zdejší přírodu a my bychom jim rádi poděkovali za jejich chuť pracovat v dnešním negativistickém virtuálním světě na něčem konkrétním a pozitivním.

Samozřejmě děkujeme i všem našim terénním spolupracovníkům, kteří mapují hlídají i jinak pracují ve prospěch čolků žab a jiných vzácných orlů. Určitě přitom zmeškají řadu výhodných slev a půjček ale to už je osud nás přírodních lidí. Jenom doufáme, že kvůli tomu nezanevřou na veškerou tu žoužel. Bez nich bychom byli nahraní.

Děkujeme a neodcházejte!


Lesy České republiky s.p. v roce 2022 podporují naše projekty v ochraně přírody.

 

Děkujeme


Udržujeme také několik líbezných lokalit v jejich přírodním chátrání.

A jak vidíte velmi nás to baví.