Bramborníček hnědý

Bramborníček hnědý – Saxicola rubetra

Je velmi sympatický – do ničeho nekecá, o politiku se nestará

Mapování bramborníčka hnědého v roce 2008

Podařilo se nám vyštrachat staré údaje o výskytu bramborníčka v první polovině devadesátých let na hřebenech Krušných hor. Vypravili jsme se několikrát do těchto odlehlých končin a zjišťovali jak se vede bramborníčkům po 15 letech. Výsledky byly krajně překvapivé a naleznete je zde: BIOD0803_ptaci_ZZ_w.pdf

Mapování bramborníčka hnědého v roce 2009

V roce 2009 jsme se chtěli přesvědčit zda náš dojem z roku 2008 byl správný či nikoliv. No a taky jsme se zajímali o to, jak jsou na tom sousedé – chřástal, křepelka a ťuhýci. Závěrečná zpráva je zde: BIOD_ptaci_0901_ZZ_w.pdf