Možnosti spolupráce

Ať jste kdokoliv, v případě že Vám  přijde jako dobrý nápad pomoci nám s ochranou přírody, kontaktujte nás na ec.meluzina@volny.cz

Jste-li obyčejný nebo neobyčejný člověk
Můžete se zapojit přímo do naší práce. Pojeďte s námi na některou akci. Pomůžete nám s údržbou nějaké lokality – posečeme louku, prořežeme starý zanedbaný sad, vyrobíme úkryty pro živočichy…

Jste-li vlastník pozemku nebo ho zastupujete
Vlastníci pozemků mohou být členy našeho pozemkovém spolku. Poradíme a pomůžeme Vám co nejlépe a co nejúsporněji starat se o Vaše pozemky tak, aby neutrpěla jejich přírodní hodnota.
Co děláme v ochraně přírody zjistíte nejlépe v podsekci poradenství, kde zveřejňujeme příklady závěrečných zpráv z našich projektů. Přejeme hezké čtení.


Řada našich projektů spočívá v mapování výskytu nebo situace živočichů i rostlin. Rádi spolupracujeme s místními znalci nebo místními úřady. Práce do šuplíku nemá cenu a pokud můžeme spolupracovat s konkrétními lidmi, kteří využijí naše výsledky, je to vždy lepší.

Od roku 2004 užíváme poměrně kvalitní terénní přístroj pro měření polohy mapovaných objektů technologií GPS.

Od roku 2006 vlastníme geografický informační systém MISYS, který nám umožňuje přesnou lokalizaci nálezů a snadné sdílení dat s odbory životního prostředí.

Rádi si vyměníme zkušenosti s dalšími experimentátory – víc hlav víc ví.

 

Ťuhýk obecný je z toho na větvi.  Vyhlíží lidi ochotné pomoci s údržbou hezkých přírodních lokalit nebo s podporou zvláště chráněných druhů.