Užovka stromová

Úžovka stromová Elaphe longissimus novější názvem Zamenis longissimus

Tento druh zvlášt chráněného živočicha je stálým předmětem naší činnosti již od 90. let 20. století. Opatření na jeho podporu zahrnují drobnou každoroční údržbu lokalit i větší úpravy potenciálně vhodných stanovišť především na okraji známého areálu rozšíření v Poohří.

Ochrana druhu je řešena i pomocí Pozemkového spolku Meluzína. Většina lokalit, kde provádíme svou činnost, je pokryta dobrovolnými dohodami s vlastníky.

Výrazným pokrokem bylo zpracování záchranného programu tohoto druhu.

Stránky věnované  záchrannému programu užovky stromové.

Odborná studie věnovaná problematice ochrany užovky stromové Zamenis longissimus byla zpracována naším ekologickým centrem, jako součást tohoto záchranného programu. Studie je ke stažení zde: OS_Zamenis_final_w.pdf Studie byla zpracována ve spolupráci s občanským sdružením Zamenis, které dlouhodobě usiluje o účinou ochranu toho zajímavého druhu. Více podrobností o jejich práci naleznete na jejich stránkách: http://zamenis.wgz.cz/

Naše činnost je možná i díky laskavé a pravidelné  podpoře Karlovarského kraje. Příspěvky z grantového programu určeného na podporu biodiversity nám umožňují především detailní péči o příslušná stanoviště a dlouhodobější monitoring populací. Pravidelné uvolňování malých částek na tyto činnosti ma pro ochranu druhu stejný význam, jako velké a časově omezené projekty. Závěrečné zprávy za jednotlivé roky jsou ke stažení na níže uvedených odkazech.

Podpora populace užovky stromové v roce 2016: KVK16_hadi_ZZ_00594_2016-00_www.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2014: KVK14_hadi_ZZ_01111_2014-00-www.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2013: KVK13_hadi_ZZ-00667_2013-00-www.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2012: KVK12_hadi_ZZ_www.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2011: KVK11_hadi_ZZ_790_w.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2010: KVK10_hadi_ZZ_703_w.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2009: KVK09_hadi_ZZ_D771_w.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2008: KVK08_hadi_659_ZZ_w.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2007

Závěrečná zpráva         Fotodokumentace