Úvod

„Někdy se stane, že i pravda zvítězí. Ale ani potom nebývá důvod k radosti.“

Jste na společných stránkách Asociace Brontosaura a Ekologického centra Meluzína – Regionálního centra Asociace Brontosaura.

Přejeme, aby Vám tu bylo dobře.

Kontakty: ec.meluzina@volny.cz, +420777086620

Hot, hot, hot – Akce EC Meluzína RCAB

Akce někde jinde, ale s naší účastí

Pozor následující akce v Hamburgu byla zrušena z důvodu protiepidemických opatření:  pátek 24.9. – neděle 26.9. 2021 EUROPOM Hamburg (EUROPOM ve Švédsku byl odložen na rok 2022)

V domě ochránců přírody v Praze budeme společně s ČSOP pořádat výstavy ovoce starých odrůd ovocných stromů a doprovodný program (zejména přednášky a ochutnávky)

Pokud budete chtít dostávat pozvánky, napište mi na: ec.meluzina@volny.cz

Další výstavy se budou konat:
čtvrtek 7.10.- sobota 9.10. 2021 Výstava podzimní odrůdy jádrovin a pozdních slivoní – informace o programu ke stažení zde:csop_vystava_2021_rijen_delsi
čtvrtek 1.12.- sobota 4.12. 2021 Vánoční výstava – zimní jádroviny

Určovací semináře pro mapovatele starých odrůd (nejsou určeny pro širokou veřejnost)
středa 22.9.2021 – Podblanické ekocentrum Vlašim bližší informace podají přímo v Podblanickém ekocentru. Plakát na následující výstavu ke stažení zde: pomologická_výstava_-_plakát

středa 6.10.2021 – tato akce není určena pro širokou veřejnost

Akce kde se budeme účastnit ve spolupráci s jinými organizacemi

pátek 1.10. – neděle 3.10. 2021 Středoevropské pomologické dny Bad Muskau

neděle 10.10.2021 Lázeňský festival jablek – kolonáda v Mariánských Lázních

– přijďte ochutnat ovoce z genofondových ploch

 

čtvrtek 14.10. – neděle 17.10. 2021 Podzimní Flora Olomouc

 

Další zajímavé akce ale bez naší účasti

neděle 26.9. 2021 Jablečné slavnosti Nebílovy:


Akce pro veřejnost na botanické zahradě v Dalovicích

Vážení příznivci starých odrůd, vážení přátelé botanické zahrady v Dalovicích,

Termíny dalších dobrovolných pracovních výpomocí i způsob jejich provedení zkusíme vymyslet v nejbližší době.
Kdo bude mít zájem o zasílání informací o dobrovolnickém programu, ať nám prosím pošle kontaktní mail na: ec.meluzina@volny.cz
Martin Lípa

Botanická zahrada Dalovice – místo pro neobvyklá setkání.

Akce na záchranu botanické zahrady v Dalovicích

Botanická zahrada v Dalovicích je výsledkem cca 60 let budování a pěstování. Posledních 25 let se zde naše organizace velice intenzivně angažuje. Po sloučení SZeŠ Dalovice s ISŠ Cheb míří do vakua. Hledáme novou budoucnost pro tento kousek povrchu Země a rádi bychom nějak zajistili i okolní pozemky s výskytem zvláště chráněných živočichů.

Přehled toho k čemu by mohl být Dalovický komplex naleznete zde:  http://www.meluzina.info/wp-content/uploads/2017/10/KBZ_zprava_200107.pdf

A ještě historické foto cca rok 2009 – zakládání sbírky trav Karlovarského kraje


Lesy České republiky s.p. v roce 2021  prostřednictvím programu ČSOP OCHRANA  BIODIVERSITY podpořily projekty EC Meluzína RCAB nazvané: Péče Pozemkového spolku Meluzína o genofondový sad na Chotobuzi v Průhonicích, Péče o lokalitu Dalovice v pozemkovém spolku Meluzína a Výběrová databáze starých odrůd ovocných stromů.

Lesy České republiky s.p. v roce 2021 prostřednictvím programu ČSOP OCHRANA  BIODIVERSITY podpořily projekty Asociace Brontosoura nazvané: Péče o lokalitu Myslinka, Péče o lokalitu Švihov a Zemská výstava starých odrůd 2021.

 

Děkujeme za laskavou podporu ochraně přírody. Přijďte se podívat do Dalovic, kde probíhá realizace  projektu na veřejně přístupné ploše nebo si něco najděte v databázi odrůd na www.stareodrudy.cz.


Ústecký kraj v roce 2021 podpořil projekt EC Meluzína RCAB: Staré odrůdy ovoce pro obnovu krajiny a podporu biodiversity.

Ústecký kraj v roce 2021 podpořil projekt našeho hlavního spolku – Asociace Brontosaura: Environmentálně osvětová databáze Archiv starých odrůd – meruňkové odrůdy

 

Děkujeme za pochopení a podporu záchrany velkých ovocných stromů v Českém středohoří.


Karlovarský kraj v roce 2021 podpořil projekt EC Meluzína RCAB: Péče o genofondové sbírky Karlovarského kraje.

Děkujeme za laskavou podporu našeho úsilí o zachování cenné botanické zahrady v Dalovicích.

Karlovarský kraj v roce 2021 podpořil projekt našeho hlavního spolku – Asociace Brontosaura: Využití genofondových ploch starých odrůd v Karlovarském kraji

Děkujeme za pochopení pro otázky vzdělávání široké veřejnosti k lepšímu vztahu k prostředí kolem nás.


Dlouhodobý projekt

Dne 1.6.2021 byla zahájena realizace projektu:

„Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách“

Projekt je podpořen z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021, v rámci Výzvy č. SGS-1 RONDANE k předkládání žádostí o poskytnutí podpory.

Asociace Brontosaura je partnerem při realizaci tohoto projektu.

Zde proklikněte stránku projektu.

Naleznete  na nich  informace o daném projektu, průběhu realizace a dosažených výsledcích i relevantní fotografie.

Krása lišejníků je křehká a tajuplná


Ovocný kalendář pro rok 2021

V roce 2021 vydáváme už desátý kalendář pro příznivce velkých ovocných stromů a starých dobrých odrůd. Pojali jsme ho trochu jinak, než v minulých letech. Doufáme ale, že Vám přinese stejnou nebo ještě větší nůši štěstí jako ty minulé.

KALENDÁŘ_2021