Úvod

„Někdy se stane, že i pravda zvítězí. Ale ani potom nebývá důvod k radosti.“

Jste na společných stránkách Asociace Brontosaura a Ekologického centra Meluzína – Regionálního centra Asociace Brontosaura.

Přejeme, aby Vám tu bylo dobře.

Kontakty: ec.meluzina@volny.cz, +420777086620


Hot, hot, hot – Akce EC Meluzína RCAB

Semináře k ovocným výsadbám v krajině

Následující akce se uskuteční v Dalovicích od 14.00 do cca 17.00. Stáhněte si aktuální pozvánku k akci a prosím držte se pokynů k organizaci seminářů. Děkuji předem. Martin Lípa

sobota 11.3. 2023 Řez ovocných stromů – jádroviny

informace o akci ke stažení zde: RCAB2302_230311-text

Krátké odhlédnutí za seminářem k řezu v roce 2022. Přijďte se podívat, jak reagovaly stromy na váš pěstitelský návrh.

sobota 22.4. 2023 Řez ovocných stromů – peckoviny

sobota 10.6. 2023 Péče o výsadby a letní řez peckovin


 Dobrovolná výpomoc na botanické zahradě v Dalovicích

Od dubna se snažíme držet služby pro dobrovolníky, kteří by chtěli přijít pomoci s údržbou zahrady.

Pravidelný čas je  čtvrtek  15.00-18.00.

Pokud by někdo chtěl přijít i v jiný den nebo dobu tak prosím zavolejte na 777086620 nebo na 603514741.

Slavnostní zahájení sezóny na botanické zahradě

V sobotu 1.4. 2023 od 14.00 máme hromadnější akci pro dobrovolnou výpomoc. Podrobnosti zde: RCAB2303_230401-text

Přijďtze všichni kdo máte rádi jarní přírodu.

už brzy pokvetou …


Akce někde jinde, ale s naší účastí

Seminář k jarnímu řezu třešní

neděle 16.4. 2023 10.00 genofondový sad ve Švihově (u Klatov) – ve spolupráci s Asociací Brontosaura a Českým zahrádkářským svazem ve Švihově

Výstavy v Domě ochránců přírody v Praze

Společně s ČSOP budeme i v roce 2023 pořádat výstavy ovoce starých dobrých odrůd ovocných stromů. Výstavy jsou doplněné ochutnávkami, přednáškami a semináři na různá témata.

Předpokládané termíny výstav jsou následující:

čtvrtek 15.až sobota 17.6. 2023 – rané třešně

čtvrtek 13.až sobota 15.7. 2023 – pozdní třešně, meruňky, nejranější slivoně a hrušně

čtvrtek 17.až sobota 19.8. 2023 – letní hrušně, jabloně a slivoně

čtvrtek 30.11. až sobota 2.12. 2023 – zimní odrůdy jádrovin

Další akce zaměřené pěstování starých odrůd v zatravněných alejích a sadech

sobota 16.až neděle 17.9. 2023 Pomologické dny v Pomologickém arboretu Chotobuz – Průhonice – ve spolupráci s ČSOP a s Botanickou zahradou v Průhonicích

čtvrtek 5.až neděle 8.10.2023 Zemská výstava starých odrůd v rámci podzimního Hortikomplexu na výstavišti Flora Olomouc – ve spolupráci s ČSOP a ČZS

pátek 27. až neděle 29.10.2023 EUROPOM La Rochelle Francie – ve spolupráci s ČSOP


 

 Dlouhodobý projekt: „Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách“

Projekt je podpořen z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021, v rámci Výzvy č. SGS-1 RONDANE k předkládání žádostí o poskytnutí podpory a jeho realizace započala 1.6.2021

Asociace Brontosaura je partnerem při realizaci tohoto projektu.

Zde proklikněte stránku projektu.

Naleznete  na nich  informace o daném projektu, průběhu realizace a dosažených výsledcích i relevantní fotografie.

Krása lišejníků je křehká a tajuplná


přání pro rok 2023

Pro rok 2023 jsme připravili kalendář – celoroční pozvánku do Botanické zahrady v Dalovicích. Přejeme aby Vám přinesl hezký rok:

kalendář bz 2023_221217