Úvod

„Někdy se stane, že i pravda zvítězí. Ale ani potom nebývá důvod k radosti.“

Jste na stránkách Ekologického centra Meluzína – Regionálního centra Asociace Brontosaura.

Přejeme, aby Vám tu bylo dobře.

Kontakty: ec.meluzina@volny.cz, +420777086620


Hot, hot, hot – Akce EC Meluzína RCAB

Akce pro veřejnost na botanické zahradě v Dalovicích

Vážení příznivci starých odrůd, vážení přátelé botanické zahrady v Dalovicích,
pro konec zimy a jaro jsme připravili semináře v botanické zahradě v Dalovicích.

Bohužel po dobu trvání nouzového stavu  jsme nuceni tyto semináře zrušit. Všem přihlášeným na následující termíny dáme vědět, zda se budou semináře konat v náhradních termínech.

Sobota 21.3.2020 sázení a zabezpečení stromků (bude probírán i řez)
Sobota 4.4.2020 sázení a zabezpečení stromků
Sobota 18.4.2020 řez peckovin (tento termín je už plný)

Semináře v termínech:
Sobota 25.4.2020 řez peckovin
Sobota 16.5.2020 letní péče o výsadby stromků

zatím nerušíme. Přihlášené osoby budeme informovat o vývoji situace.

Semináře budou začínat vždy v 10.00 a oficiální konec bude ve 14.00. Jejich náplní bude hlavně praktický nácvik přímo v genofondové ploše Dalovice. Teorie pouze v nezbytně nutné míře a přímo u stromů.
Bude zajištěno drobné občerstvení. Pro zájemce je možná prohlídka zdejší botanické zahrady po konci semináře.
Pokud víte, že se někdo další zajímá o témata seminářů, řekněte mu o tomto setkání. Také mu vyřiďte, že je nutné se přihlásit na mojí mailovou adresu.
Napíšu vám, zda je na semináři místo. Případně můžeme dohodnout jiný termín.
Kontakt na účastníky semináře je důležitý i kvůli možnosti, že seminář bude zrušen. Při celodenním silném mrazu, hustém dešti nebo sněžení nelze akce uskutečnit a musíme mít šanci vám to sdělit.

Po dobu trvání nouzového staavu jsou dále zrušeny dny pro dobrovolníky na botanické zahradě (viz. černý text níže).

Kdo bude mít zájem o zasílání informací o obnovení tohoto programu, ať nám prosím pošle kontaktní mail na: ec.meluzina@volny.cz
Souběžně v uvedených termínech budou probíhat dobrovolné brigády na botanické zahradě. Půjde o řez okrasných keřů, rytí, přípravu záhonů setí, sázení, hrabání listí,později i pletí a sekání trávy – prostě běžné zahradní práce. Na každém termínu je také 12 míst. Jestli máte zájem o takto strávený čas, přihlaste se stejným způsobem na můj e-mail.
Pro dobrovolníky na zahradní práce mám ještě jednu zprávu. Zhruba od února budeme na zahradě držet odpolední služby úterky a čtvrtky cca od 15.00 do 18.00. Kdo by si chtěl vyvětrat hlavu při myšlenkově nenáročné práci, za líbezného zpěvu zahradního ptactva, může přijít a potěšit se zahradou.
Pomoc dobrovolníků je možná i v pracovní dny dopoledne. Je určitě nutné zavolat nebo napsat mail a domluvit se, jestli tam budeme.
Každopádně děkuji předem za ochotu pomoci a garantuji, že všechny pěstované rostlinky vám budou velmi vděčné.

Martin Lípa

Akce na záchranu botanické zahrady v Dalovicích

Botanická zahrada v Dalovicích je výsledkem cca 60 let budování a pěstování. Posledních 25 let se zde naše organizace velice intenzivně angažuje. Po sloučení SZeŠ Dalovice s ISŠ Cheb míří do vakua. Hledáme novou budoucnost pro tento kousek povrchu Země a rádi bychom nějak zajistili i okolní pozemky s výskytem zvláště chráněných živočichů.

Přehled toho k čemu by mohl být Dalovický komplex naleznete v tomto materiálu: RCAB1903_KBZ_190410


Akce někde jinde

Další akce zaměřené na oživení místních odrůd ovoce

V domě ochránců přírody v Praze budeme společně s ČSOP pořádat následující výstavy a doprovodný program (dílny, přednášky atd.)

– 12.-14.6. 2020 rané třešně

– 10.-12.7. 2020 pozdní třešně a meruňky

– 14.-16.8. 2020 letní jádroviny + slivoně + meruňky

– 18.-20.9.2020 jádroviny + pozdní slivoně

– 4.-6.12. vánoční výstava – zimní jádroviny + kaštanovník + ořechy

V genofondové ploše Chotobuz v Průhonické botanické zahradě

– 5.-6.9.2020 budeme pořádat společně s ČSOP a s Botanickým ústavem AV ČR v.v.i. akci nazvanou: Pomologické dny, podzim v zahradě

Součástí akce bude výstava vzorků ovoce aktuálně zralých odrůd, ochutnávka odrůdových moštů i plodů, poradenská služba a komentované prohlídky genofondové plochy. Z dalšího programu pro zajímavost uvádím prodej přebytků z místních sbírek denivek, kosatců, pivoněk a provázení po sbírkách botanické zahrady.

Na výstavišti Flora Olomouc budeme společně s ČSOP a ČZS pořádat:

– 1.-4.10. Zemská výstava starých dobrých odrůd Olomouc

Pro mapovatele starých odrůd budou k dispozici následující určovací semináře:

– 11.6. 2020 rané třešně

– 9.7. 2020 pozdní třešně a meruňky

– 13.8. 2020 letní jádroviny + slivoně + meruňky

– 16.9.  2020 jádroviny + pozdní slivoně

*Určovací semináře nejsou úplně volně přístupné veřejnosti. V případě zájmu mě kontaktujte a domluvíme se, zda je možné přijet

Zahraniční akce

Ve spolupráci s ČSOP a ČZS budeme chtít vystavovat na následujících akcích. Držte palce , ať je co vystavovat.

– 25.-27.9. středoevropské pomologické dny v Bad Muskau (Sasko)

– 10.-11.10. EUROPOM Švédsko

Martin Lípa


Třešňový kalendář na rok 2020:

Již osmým rokem připravujeme pro všechny příznivce starých dobrých odrůd kalendář s fotografiemi . Pro rok 2020 jsme  připravili třešínky na Vaše dorty. Kalendář je ke stažení zde: kalendář 2020_191210

Přejeme, aby Vám přinesl hezký rok, na který budete rádi vzpomínat.

 


Karlovarský kraj v roce 2019 podpořil projekt EC Meluzína RCAB: Péče o genofondové sbírky Karlovarského kraje

Děkujeme za laskavou podporu ochraně přírody a přijďte se podívat do Dalovic, kde je realizována hlavní část tohoto projektu.

Karlovarský kraj v roce 2019 podpořil projekt našeho hlavního spolku – Asociace Brontosaura: Využití genofondové plochy Jakubov pro EVVO v Karlovarském kraji

Děkujeme za pochopení pro environmentální osvětu obyvatel Karlovarského kraje.


Ústecký kraj v roce 2019 podpořil náš projekt: Záchrana ovocných stromů, mapování, péče o lokalitu a podpora biodiversity.

Ústecký kraj v roce 2019 podpořil projekt našeho hlavního spolku – Asociace Brontosaura: Environmentálně osvětová databáze Archiv starých odrůd – slivoňové odrůdy

Děkujeme za pochopení a podporu záchrany velkých ovocných stromů v Českém středohoří.