Úvod

„Někdy se stane, že i pravda zvítězí. Ale ani potom nebývá důvod k radosti.“

Jste na společných stránkách Asociace Brontosaura a Ekologického centra Meluzína – Regionálního centra Asociace Brontosaura.

Přejeme, aby Vám tu bylo dobře.

Kontakty: ec.meluzina@volny.cz, +420777086620


Hot, hot, hot – Akce EC Meluzína RCAB

Víkendové a jiné akce na botanické zahradě v Dalovicích

Od dubna se snažíme držet služby pro dobrovolníky, kteří by chtěli přijít pomoci s údržbou zahrady

V pondělí a úterý to je 9.00-12.00. Ve středu a čtvrtek to je 15.00-18.00. Pokud by někdo chtěl přijít i v jiný den nebo dobu tak prosím zavolejte na 777086620.

Záchrana botanické zahrady v Dalovicích

Botanická zahrada v Dalovicích je výsledkem cca 60 let budování a pěstování. Posledních 25 let se zde naše organizace velice intenzivně angažuje. Po sloučení SZeŠ Dalovice s ISŠ Cheb míří do vakua. Hledáme novou budoucnost pro tento kousek povrchu Země a rádi bychom nějak zajistili i okolní pozemky s výskytem zvláště chráněných živočichů.

Přehled toho k čemu by mohl být Dalovický komplex naleznete zde:  http://www.meluzina.info/wp-content/uploads/2017/10/KBZ_zprava_200107.pdf

A ještě historické foto cca rok 2009 – zakládání sbírky trav Karlovarského kraje


Akce někde jinde, ale s naší účastí

Výstavy v Domě ochránců přírody v Praze

Společně s ČSOP budeme i v roce 2022 pořádat výstavy ovoce starých dobrých odrůd ovocných stromů. Výstavy jsou doplněné ochutnávkami, přednáškami a semináři na různá témata.

Termíny výstav v Domě ochránců přírody v roce 2022 byly stanoveny takto:

 

1. – 3. 12. 2022 Zimní odrůdy jádrovin

Zde bude umístěna pozvánka ke stažení a samozřejmě ji budeme posílat všem, dle zavedeného seznamu.

Pomologické dny na Chotobuzi

Společně s ČSOP a Botanickou zahradou v Průhonicích připravujeme už potřetí dvoudení akci v Průhonicích. Mimo výstavy a ochutnávky aktuálně zralých odrůd, zde bude vycházka za lišejníky rostoucími v sadech, ukázka moštování jablek a hrušek včetně ochutnávky, komentovaná vycházka do sadu a přednáška k péči o stromy v aktuálním ročním období.

Pomologické dny na Chotobuzi proběhnou 4. – 5. 9. 2022 v botanické zahradě v Průhonicích

– pozvánka s doprovodným programem je ke stažení zde: csop_2022_09_pomodny

a takové to tam bylo v roce 2021 ….

Zemská výstava starých odrůd

Proběhne v Olomouci na výstavišti Flora ve dnech 29.9.-2.10. 2022

A takto vypadala expozice v roce 2021…

Středoevropské pomologické dny

Ve dnech 30.9.-2.10. 2022 proběhnou v Lužickém Bad Muskau (na polské straně hranic se město nazývá Mužakov) Středoevropské pomologické dny věnované starým odrůdám a pěstování ovoce nejlépe v extenzivních podmínkách. Akce jsme se účastnili i v minulých letech a vždy to bylo velmi inspirativní. Letos je účastnický poplatech 30,- EURO. Přednášky jsou simultáně tlumočeny do Českého a Polského jazyka. Mimo referáty je zde k vidění kolem dvou set odrůd jabloní a něco málo hrušní,  je možné pokusit se o určení neznámé odrůdy pomocí saských pomologů a navíc zámecký park je opravdu velmi, velmi hezký a rozsáhlý.

Kdo se chce seznámit s dalším pohledem na zatravněné aleje a sady, ať neváha a jede do Mužakova nebo též Bad Muskau.

Pozvánka s programem akce ke stažení zde: RCAB2202_0930-1001_Flyer_Pomologentage_2022

Výstava plodů v zámecké oranžerii v roce 2019….

 


 Dlouhodobý projekt: „Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách“

Projekt je podpořen z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021, v rámci Výzvy č. SGS-1 RONDANE k předkládání žádostí o poskytnutí podpory a jeho realizace započala 1.6.2021

Asociace Brontosaura je partnerem při realizaci tohoto projektu.

Zde proklikněte stránku projektu.

Naleznete  na nich  informace o daném projektu, průběhu realizace a dosažených výsledcích i relevantní fotografie.

Krása lišejníků je křehká a tajuplná


Všem příznivcům EC Meluzína RCAB i všem příznivcům naší krásné přírody přejeme, aby rok 2022 byl dobrou investicí do budoucnosti.

Martin Lípa

A pro všechny máme ještě takový malý novoroční dárek – ovocný kalendář pro rok 2022. Pokud si jej vytisknete a pověsíte na zeď, tak Vám přejeme, aby všechny události v něm zapsané byly velmi šťastné a radostné.

kalendář 2022_211225