Úvod

„Někdy se stane, že i pravda zvítězí. Ale ani potom nebývá důvod k radosti.“

Jste na společných stránkách Asociace Brontosaura a Ekologického centra Meluzína – Regionálního centra Asociace Brontosaura.

Přejeme, aby Vám tu bylo dobře.

Kontakty: ec.meluzina@volny.cz, +420777086620

Všem příznivcům EC Meluzína RCAB i všem příznivcům naší krásné přírody přejeme, aby rok 2022 byl dobrou investicí do budoucnosti.

Martin Lípa

A pro všechny máme ještě takový malý novoroční dárek – ovocný kalendář pro rok 2022.

Pokud si jej vytisknete a pověsíte na zeď, tak Vám přejeme, aby všechny události v něm zapsané byly velmi šťastné a radostné.

kalendář 2022_211225


Akce někde jinde, ale s naší účastí

V domě ochránců přírody v Praze pořádáme společně s ČSOP výstavy ovoce starých dobrých odrůd ovocných stromů a doprovodný program (zejména přednášky a ochutnávky)

Až naplánujeme termíny výstav v roce 2022 tak  je zveřejníme tady.


Hot, hot, hot – Akce EC Meluzína RCAB

Během týdne na botanické zahradě v Dalovicích

Během týdne se budeme snažit být na zahradě ve středu a čtvrtek od 14.30 do 18.00. Předpokládáme že takto budeme držet služby do konce listopadu. Potom se podle zájmu rozhodneme jestli i déle.

Víkendové akce na botanické zahradě v Dalovicích

Zatím se nemůžeme rozhoupat kdy zase něco uděláme ale dáme vědět.

Botanická zahrada Dalovice – místo pro neobvyklá setkání.


Ústecký kraj v roce 2021 podpořil projekt EC Meluzína RCAB: Staré odrůdy ovoce pro obnovu krajiny a podporu biodiversity.

Ústecký kraj v roce 2021 podpořil projekt našeho hlavního spolku – Asociace Brontosaura: Environmentálně osvětová databáze Archiv starých odrůd – meruňkové odrůdy

 

Děkujeme za pochopení a podporu záchrany velkých ovocných stromů v Českém středohoří.


Karlovarský kraj v roce 2021 podpořil projekt EC Meluzína RCAB: Péče o genofondové sbírky Karlovarského kraje.

Děkujeme za laskavou podporu našeho úsilí o zachování cenné botanické zahrady v Dalovicích.

Karlovarský kraj v roce 2021 podpořil projekt našeho hlavního spolku – Asociace Brontosaura: Využití genofondových ploch starých odrůd v Karlovarském kraji

Děkujeme za pochopení pro otázky vzdělávání široké veřejnosti k lepšímu vztahu k prostředí kolem nás.


 Dlouhodobý projekt: „Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách“

Projekt je podpořen z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021, v rámci Výzvy č. SGS-1 RONDANE k předkládání žádostí o poskytnutí podpory a jeho realizace započala 1.6.2021

Asociace Brontosaura je partnerem při realizaci tohoto projektu.

Zde proklikněte stránku projektu.

Naleznete  na nich  informace o daném projektu, průběhu realizace a dosažených výsledcích i relevantní fotografie.

Krása lišejníků je křehká a tajuplná


 

Lesy České republiky s.p. v roce 2021  prostřednictvím programu ČSOP OCHRANA  BIODIVERSITY podpořily projekty EC Meluzína RCAB nazvané: Péče Pozemkového spolku Meluzína o genofondový sad na Chotobuzi v Průhonicích, Péče o lokalitu Dalovice v pozemkovém spolku Meluzína a Výběrová databáze starých odrůd ovocných stromů.

Lesy České republiky s.p. v roce 2021 prostřednictvím programu ČSOP OCHRANA  BIODIVERSITY podpořily projekty Asociace Brontosoura nazvané: Péče o lokalitu Myslinka, Péče o lokalitu Švihov a Zemská výstava starých odrůd 2021.

 

Děkujeme za laskavou podporu ochraně přírody. Přijďte se podívat do Dalovic, kde probíhá realizace  projektu na veřejně přístupné ploše nebo si něco najděte v databázi odrůd na www.stareodrudy.cz.


Záchrana botanické zahrady v Dalovicích

Botanická zahrada v Dalovicích je výsledkem cca 60 let budování a pěstování. Posledních 25 let se zde naše organizace velice intenzivně angažuje. Po sloučení SZeŠ Dalovice s ISŠ Cheb míří do vakua. Hledáme novou budoucnost pro tento kousek povrchu Země a rádi bychom nějak zajistili i okolní pozemky s výskytem zvláště chráněných živočichů.

Přehled toho k čemu by mohl být Dalovický komplex naleznete zde:  http://www.meluzina.info/wp-content/uploads/2017/10/KBZ_zprava_200107.pdf

A ještě historické foto cca rok 2009 – zakládání sbírky trav Karlovarského kraje