Vzpomínky 2015

Růžová akce – oslavte s námi jaro v krajině severních Čech

Ve dnech 7.-10.5. 2015 jsme vyjeli na akci do Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce.

Pozvánka s instrukcemi co a jak je ke stažení zde: RCAB1510_pozv_Ruzova_akce.pdf

Balíček fotek ke stažení (pozor má to cca 190 MB): 15_05_07-10 Ruzova akce.zip

Výlet v pátek 8.5.2015 nás zavedl na divukrásná místa Národního parku České Švýcarsko

Monumentální krajinu jsme vychutnali na projížďce divokou soutěskou:

Letos jsme si užili pěkné hmyzí safari. Spousta brouků vylezla užívat květnového slunce.

Společnost nám také dělali dva druhy motýlů.

po celé tři dny jsme potkávali desítky patrolujících samečků martináčů bukových (foto: Saša)

Hádanka – najdi motýla.

řešení – žluťásek řešetlákový.

Tak tohle není Orgoj Chorchoj. Teprve za čas to bude motýl drvopleň obecný.

Růžová hora se stala cílem sobotního výletu.

Celá expedice na rozcestí pod Růžovkou zase po roce.

a na závěr ještě Mirka která s námi byla alespoň v duchu… a přes kopec v Srbské Kamenici – rozjímající.

Tak někdy někde.


Vítejte v roce 2015

V roce 2015 vstupuje naše Meluzína do 21. roku své existence. Přejme si mnoho zajímavých projektů, dobrou členskou základnu a dobrou vůli okolního světa udělat něco pro přírodu, krajinu a životní prostředí člověka v tomto koutě světa.

Vám milí čtenáři a návštěvníci těchto stránek přeji spoustu štěstí a dostatek zdraví v roce 2015.

Za Ekologické centrum Meluzína – Regionální centrum Asociace Brontosaura

Martin Lípa


Průběžný stav výzvy na podporu množení starých odrůd ovocných stromů

Ke dni 6.10.2015 dorazilo na účet: 754594036/5500 pod variabilním symbolem 151215 celkem 44.700,- Kč .
 
Český svaz ochránců přírody přislíbil na daný účel: 80.000,- Kč .
 
Děkujeme všem dárcům a velmi doufáme, že se nám podaří shromáždit ještě nějaké další prostředky.
 
V současné době Ing. Stanislav Boček PhD. pracuje na popisech prvních odrůd tak abychom mohli s ÚKZÚZ odladit poslední detaily celého procesu. Zatím to vypadá, že celou věc dotáhneme do zdárného konce. Celkové výsledky zveřejníme zde a na stránkách: http://www.archivni-odrudy.cz/


Výzva na podporu množení starých odrůd ovocných stromů
Vážení přátelé starých odrůd ovocných stromů, lučních sadů a velkých ovocných stromů, obracím se na vás v následující věci.
Zhruba od února roku 2015 vedeme jednání s Ministerstvem zemědělství České republiky (MZe) a později i s představiteli různých odborů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Jednáme o nové formě i obsahu „registrace“ odrůd jako nutné podmínky uvádění do oběhu (= množení a prodej školkaři). Stávající systém spočíval v tom, že školkař měl popis odrůdy u sebe a na požádání jej předložil. Obsah ani forma popisu odrůdy nebyla stanovena. Školkař nahlásil pouze jméno odrůdy a počet kusů kolik jí bude množit.

Tento systém nemůže dále pokračovat. Nařízení Evropské komise požaduje od členských států aby odrůdy měly buď úřední popis (=je přímo vytvořen státním úřadem) nebo alespoň úředně uznaný popis (=vytvoří jej někdo jiný, ale státní úřad jej uzná). Od 1.1.2017 musí být toto zavedeno i u nás. Až potud s tím nemáme problém, povede to jistě ke zkvalitnění trhu se školkařskými výpěstky.

Původní postoj ÚKZÚZ byl, že se do nového systému zavede jen minimum odrůd. To by znamenalo skok zpět minimálně o 15 let. Desítky odrůd, které byly pracně zavedeny do množení, by rázem nemohlo být množeno.

Postupným jednáním se povedlo tento přístup změnit. Konečně v srpnu 2015 se povedlo i dohodnout strukturu a obsah úředně uznaného popisu. Aby se vše stihlo připravit i do legislativního procesu měly by být úředně uznané popisy hotové do 15.12. 2015.

Nyní se dostávám k jádru věci. Odhaduji, že bude třeba popsat cca 1000 odrůd od všech druhů ovocných stromů, kterými se zabýváme. Dále odhaduji, že náklady na jeden úředně uznaný popis budou asi 500,- Kč.

Poptávali jsme prostředky na tuto činnost přímo na MZe i na MŽP. Zásadním problémem je, že jak se vlekla jednání, mají obě ministerstva pro rok 2015 již rozděleny prostředky použitelné pro daný účel. Odtud pomoc nepřijde.

Inspirovalo mě to k malému testu, jak velká a jak odhodlaná je vlastně zájmová skupina, která fandí starým odrůdám. Chtěl bych vás všechny poprosit o zaslání finančního daru v minimální výši 500,- Kč, který umožní sestavit úředně uznaný popis alespoň pro jednu odrůdu. Pokud budete chtít přispět i více určitě můžete.

Prostředky zasílejte na účet: 754594036/5500 pod variabilním symbolem 151215

Do zprávy pro příjemce můžete napsat jméno odrůdy nebo odrůd, na které by jste chtěli příslušné prostředky věnovat.

Pokud nám na mail:

ec.meluzina@volny.cz
pošlete svoje nacionále (= jméno, příjmení, trvalé bydliště a rok narození) + specifický symbol pod kterým jste platbu poukázali, vystavíme vám sponzorskou smlouvu, kterou můžete uplatnit v rámci svého daňového přiznání. Do mailu můžete také napsat, zda chcete být informování o tom, jak to všechno dopadlo.

Tuto výzvu prosím rozšiřujte mezi všechny lidi, o kterých víte, že jim záleží na uchování starých odrůd. Jsem ohromě zvědavý, jestli se podaří nalézt alespoň 1000 lidí ochotných věnovat 500,-Kč na jejich záchranu.

Na závěr ještě dva kontakty:

Ing. Zdeněk Trnka má na starosti problematiku na MZe ČR:

Zdenek.Trnka@mze.cz

Ing. Radmila Šfaříková je ředitelkou národního odrůdového úřadu spadajícího pod ÚKZÚZ:

radmila.safarikova@ukzuz.cz

Pokud by jste chtěli klást otázky, zda a jak se připravuje legislativní úprava pro množení starých a krajových třeba i konkrétních odrůd, můžete jim poslat na toto téma dotaz.

Pokud by jste chtěli klást dotazy mě tak jsem vám k dispozici na výše uvedeném e-mailu nebo na telefonním čísle 777086620.

Díky a s pozdravem

Martin Lípa

Text výzvy ke stažení nebo k přeposlání přátelům: Vážení přátelé starých odrůd ovocných stromů.pdf