Vzpomínky 2017

Přejeme vám aby jste po celý rok byli se svými kamarády, spolupracovníky, partnery, dětmi, rodiči a vůbec všemi dobrými lidmi na jednom konci společně taženého provazu.


Závěrečné zprávy roku 2017

V sekci Pozemkový spolek záložka Akce PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Rozvoj pozemkového spolku Meluzína v roce 2016

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Péče o Dalovické tůně v Pozemkovém spolku Meluzína

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Záchrana lučních sadů v Pozemkovém spolku Meluzína

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Péče Pozemkového spolku Meluzína o genofondový sad na Chotobuzi v Průhonicích


Ústecký kraj v roce 2017 podpořil náš projekt:

Genofondová alej starých odrůd hrušní – péče o lokalitu a podpora biodiversity.

Děkujeme za podporu záchrany velkých ovocných stromů v Českém středohoří.


Karlovarský kraj v roce 2017 podpořil naše projekty:

Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska.

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin.

Archiv starých odrůd hrušní.

Děkujeme za laskavou podporu přímé ochraně našeho prostředí i environmentální osvětě obyvatel Karlovarského kraje.