Vzpomínky 2012

Skončil rok 2012

Skončil rok 2012. Rok velké nervozity, znechucení, horečného úsilí no prostě velký blázinec. Díky všem našim spolupracovníkům se podařilo udělat velký kus práce. Velmi doufám že v letech příštích se vrátíme k trochu klidnější pracovní atmosféře.

Rok 2012 byl prvním rokem bez Vánoční besídky a poslední ryze společenskou akcí byly skvělé Velikonoce v Srbské Kamenici. Stále doufám, že to nebyla poslední akce tohoto druhu. Snad se za čas opět sejdeme.

Takže všem dík za všechno a někdy – někde.

Martin

Dovolujeme si popřát všem dobrým lidem aby na rok 2012 za čas vzpomínali jako na velmi hezký rok plný pohody, dobrých přátel a radosti ze života.

Za EC Meluzína RCAB Martin Lípa


Monitoring budek v Jakubově a Boči

Na svatého Václava a o den později jsme kontrolovali, jak se daří plchům. V Jakubově už podruhé, v Boči poprvé.

Plchů jsme letos potkali méně. V Jakubově 8 a v Boči žádného. Většinou to byli mladí jedinci, kterým se asi nechce na kutě.

Plchů jsme letos potkali méně. V Jakubově 8 a v Boči žádného. Většinou to byli mladí jedinci, kterým se asi nechce na kutě.

Podle přítomnosti vystýlek je ale přítomnost na obou lokalitách vysoká.

Plšík lískový byl zastižen jen jednou a to odpovídá výsledkům z minulých let.

Budky po odcházejících plších postupně kolonizují myšice.

Jen vyjímečně jsme nalezli ptačí vystýlku nedotčenou pozdější činností savců. Na tomto snímku je budka, ve které hnízdili špačci.

Plchům přejeme dobrou noc no teda spíš dobrou podzimozimučasnéjaro a za rok je zkusíme navštívit ještě na letním bytě.


Krajské oborové setkání programu: Záchrana krajových odrůd proběhlo na Střední zemědělské škole A.E. Komerse v Děčíně.

Záchrana krajových odrůd je jedním z odborných programů Českého svazu ochranců přírody. I když je to program relativně mladý, přesto má za sebou zhruba 15 letou historii. Jeho cílem je zachování rozmanitosti ovocných odrůd v naší krajině jako součásti kulturního dědictví po našich předchůdcích. V širším záběru usiluje o zachování lučních sadů, ovocných stromořadí i ovocných soliter v naší krajině.

Krajské oborové setkání bylo prvotně určeno mapovatelům a dalším dobrovolníkům, kteří realizují projekt v rámci programu Záchrana krajových odrůd. Bylo však otevřeno pro všechny zájemce o tuto problematiku a nakonec se zde sešla opravdu pestrá společnost.

Za přispění lektorů setkání proběhla pomologická testace vzorků. Nejvíce jich pocházelo z Českého středohoří. Hojně byly zastoupeny západní a jižní Čechy. Menší část pocházela z Vlašimska.

Během testace probíhaly živé diskuse mezi účastníky setkání. Velmi přínosná je i možnost konfrontovat „živé“ vzorky s obrazy i morfologickými popisy v různých pomologiích.

Celkem se podařilo určit asi 230 vzorků z 350 doručených. Vybrané vzorky od mapovatelů byly pomologicky popsány. Stromy, ze kterých byly vzorky odebrány. budou zaneseny do celostátní databáze ovocných dřevin.


Určené vzorky byly po následující tři dny přístupné pro veřejnost.  Tato výstava starých a krajových odrůd byla součástí zemědělsko-zahradnické výstavy Libverda 2012 a díky tomu ji zhlédlo několik stovek návštěvníků.


Účastníci krajského oborového setkání Záchrana krajových odrůd dále navštívili genofondový sad v Děčíně. První stromy zde byly vysazeny na podzim 2001 a to znamená, že  již bylo co ochutnávat. Lektor exkurse: Ing. Stanislav Boček PhD. také demonstroval řadu morfologických znaků odrůd vázaných na listy a habitus stromu. Samozřejmě došlo i na pěstitelské rady, ekologické nároky odrůd….ale ochutnávky přímo v sadu byly tou nejcenější částí setkání.

Doufám, že všichni účastníci krajského oborového setkání odcházeli s pocitem hezky a užitečně stráveného času. Já se rozhodně těším na shledanou příští podzim.

Martin Lípa – organizátor setkání a odborný garant programu ČSOP: Záchrana krajových odrůd ovocných stromů


Sekání louky pod Nebesy

Louka na svazích údolí řeky Ohře hostí několik tisíc jedinců prstnatce májového.

Pokud obhlížíme okolní hradbu Doupovských a Krušných hor skoro by se chtělo říct ukrývá několik tisíc prstnatců májových. Prstnatce si udělají jednou za rok divoký mejdan v polovině května. Koncem srpna však najdeme stěží alespoň zaschlou lodyhu.

Pokud by se louka přestala kosit, během 20 let by s změnila v les vrbiček a olší. V podrostu by na jaře svítily hvězdičky sasanek alejiž během května by vyrazily bujné kopřivy a tužebník.

Prstnatce by postupně zmizely. Do jednoho jako se to stalo na jiných místech. Nic proti olšinám, jsou hezké ale najdeme jich všude dost. Luk s tisíci orchidejemi už najdeme málo.

Letos to bylo zvláštní kosení. Sraz a rozloučení s létem během pěti dnů navštívila řada dlouholetých – ba zakládajících členů. A přes to se skoro nikdo s nikým nepotkal….


Geologická víkendovka na Kozákově

13.-15.4. 2012 se uskutečnila velmi povedená akce na Kozákově nedaleko Turnova. Skupinka prospektorů prozkoumala geologickou stavbu této oblasti. Geologové prochodili kraj křížem a též krážem. Oťukali jej geologickými kladívky, poradili se s geologikými mapami a zjistili, že je to tam docela hezké a zajímavé. Pročež byla expedice úspěšná.

Populárně naučnou prezentaci lze stáhnout zde: Geologicka vikendovka-expedice Kozakov.ppt

Co dodat závěrem. Jen houšť a větší kapky. Díky všem, kteří pomohli.


Velikonoce v Srbské Kamenici

Termín: 23.-25.3. 2012

Tak po roce zase na skansenu obklopeni přírodou v jarním rozpuku. Jak zpívají Brontosauři v 80. letech druhohor – „Zas bude teplej vítr vát a slunce skály v kempu hřát…..

Nivy plné bledulí, voda slunce. Pěkný výlet a posezení s přáteli, Velikonoční zvyky. Pomlázka a vajíčka. Pozor Martin a Jana splnili své hrozby, že to bude první akce Kačaby a Makuldy. Demoliční četa byla poprvé v akci a velmi se osvědčila.

Jinak to byla prima příležitost vidět po dlouhé době velkou spoustu sympatických tváří.

Posuďte sami, velikonoční idylka z téhle prezentace přímo funí: Meluzinska VELIKONOCIADA 2012.ppt

A jen tak pro pořádek, pozvánku naleznete zde: Meluzinska Velikonociada 2012.pdf


Meluzína v Technickém muzeu

Termín: 25-26.2. 2012

Už je to tak. Meluzína byla v muzeu. No doufám že si jí tam nenechají. Tradiční zimní akce v Praze letos zamířila na Letnou do technického muzea. Podrobnosti jednak v pozvánce a jdenak v prezenovele od Mirky.

Pozvánku naleznete zde: Meluzini zase v Praze 2012.pdf


Akce EC Meluzína RCAB v Rudném v krušných horách

A byla zima…..jaké nebylo pamětníka

Jindra opět nabídl pohostinství ve svém domečku vysoko v horách. Bylo to tam prima. Kdo tam byl to ví a kdo ne, ten se to může dozvědět.

Mirka tradičně připravila prezentaci – díky. Ke stažení nebo k prohlížení je zde: S Jindrichem na bezkach – Rudne 2012.ppt

Pozvánka jako součást historie: Bezkovani s Jindrichem.pdf