Vzpomínky 2020

Ve dnech 14.-16.8. 2020 jsme spolu s dalšími organizacemi vystavovali ovoce letních  jádrovin a slivoní v Domě ochránců přírody v Praze. Sešla se celá řada zajímavých odrůd a také doprovodné semináře byly tentokrát hojně naštívené. Přehled akci je ke stažení zde:

Ve dnech  10.-12.7. 2020 jsme se podíleli na zajištění výstavy v Domě ochránců přírody v Praze s názvem: Pozdní třešně a meruňky. Díky našim spolupracovníkům se podařilo dodat velmi hezké vzorky ovoce. Výstava byla doplněna seminářem na určování odrůd ovocných stromů a celou řadou přednášek. Program celé akce je ke stažení zde: csop_plakat_tres_mer_sliv_2020_delsi(1)

V červnu jsme se podíleli na zajištění následujících akcí

Ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích proběhla 10.6. 2020 akce nazvaná Rané třešně. Informace o akci jsou ke stažení zde: pozvánka_rané_třešně(1)

V Praze v Domě ochránců přírody – 11.6. 2020 určovací seminář odrůd raných třešní

– 12.-14.6. 2020 rané třešně – pozvánka na tuto akci je ke stažení zde: csop_plakat_tresne_2020_delsi-3


Květen a červen patřil botanické zahradě. Díky dobrovolníkům i brigádníkům zahrada vykvetla do krásy


Pro konec zimy a jaro jsme připravili semináře v botanické zahradě v Dalovicích. Semináře začínaly vždy v 10.00 a oficiální konec byl ve 14.00. Obvykle se ale účastníci zdrželi i déle a živě debatovali nebo pomáhali s údržbou stromů i botanické zahrady.

Hlavní náplní byl praktický nácvik přímo v genofondové ploše Dalovice. Teorie pouze v nezbytně nutné míře a přímo u stromů.

Poslední – čtvrtý jarní seminář, to byla sobota 16.5.2020 a letní péče o výsadby stromků

Termínem  pro třetí seminář byla sobota 7.3.2020. Tématem bylo sázení a zabezpečení stromků. Počasí bylo i tentokrát krásné – krásně pršelo. To odradilo asi polovinu přihlášených účastníků. Přesto se jich sešlo i tak 10. Zasadili jsme ve třech variantách 3 stromky a po svačině jsme se dále věnovali řezu jádrovin.

V sobota 22.2.2020 jsme se sešli podruhé při výuce řezu jádrovin. Účastníků bylo skoro stejně a diskuse byla stejně plodná a dlouhá jako u prvního semináře-

V sobotu 8.2.2020 proběhl první letošní seminář v botanické zahradě v Dalovicích na navazující genofondové ploše. Byl zaměřen na řez jádrovin. Počasí nám přálo a účast byla hojná.


Ve dnech 10. a  11.1. 2020 proběhla Výroční konference k zachování starých ovocných odrůd v Mezinárodním centru setkávání v klášteře St. Marienthal v Ostritz. Představila aktuální činnosti různých organizací v Sasku, Polsku a České republice věnované záchraně starých dobrých ovocných odrůd.  Dále se také řešilo, co je třeba udělat v blízké budoucnosti. Česká strana byla hojně zastoupena a jistě si všichni odvezli velkou inspiraci pro svou práci.

Seznam přednášek a přednášejících naleznete v tomto letáku: Pozvánka_konference_2020