Vzpomínky 2016

Závěrečné zprávy za rok 2016

V sekci Pozemkový spolek záložka Akce PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Rozvoj pozemkového spolku Meluzína v roce 2016

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Péče o Dalovické tůně v Pozemkovém spolku Meluzína

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Záchrana lučních sadů v Pozemkovém spolku Meluzína

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Péče Pozemkového spolku Meluzína o genofondový sad na Chotobuzi v Průhonicích

Český svaz ochránců přírody v roce 2016 podpořil naše projekty:

Projekt: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2016 (číslo projektu 321609) bude realizován v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí.

Následující projekty budou realizovány jako součást Národního programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, podporovaného Ministerstvem životního prostředí a Lesy České republiky, s.p:

Péče o Dalovické tůně v Pozemkovém spolku Meluzína (číslo projektu 141611)

Záchrana lučních sadů v Pozemkovém spolku Meluzína (číslo projektu 141621)

Péče Pozemkového spolku Meluzína o genofondový sad na Chotobuzi v Průhonicích (číslo projektu 161609)

Výběrová databáze genofondových ploch (číslo projektu 181614)

Více informací o obou programech ČSOP naleznete na webových stránkách této organizace: http://www.csop.cz/


Karlovarský kraj v roce 2016 podpořil naše projekty:

Podpora populace užovky stromové

Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Oprava terénního zařízení pro environmentální osvětu v botanické zahradě v Dalovicích

Ošetření aleje starých ovocných odrůd v Boru

Děkujeme za laskavou podporu lokálním projektům zaměřeným na globální témata.


Ústecký kraj v roce 2016 podpořil náš projekt:

Ukázková alej Hlupice – dovybavení, údržba a rozšíření.

Děkujeme za podporu záchrany velkých ovocných stromů v Českém středohoří – tradiční oblasti jejich pěstování.


Chtělo by se napsat Závěrečná zpráva

Vážení příznivci starých odrůd,

5.5. 2016 proběhla na ÚKZUZ technická schůzka k finalizaci seznamu odrůd s úředně uznaným popisem. Během ní se podařilo dořešit řadu drobných nesrovnalostí týkajících se jednotlivých odrůd zařazených do seznamu. Otázky které nebylo možné řešit na místě byly definovány do zápisu a postupně řešeny během následujících třech týdnů.

25.5.2016 byl na MZe odeslán z ÚKZÚZ definitivní návrh doprovodné vyhlášky k novelizaci zákona č. 219/2003.

Domnívám se, že v tomto seznamu (vyhláška bude v podstatě seznamem několika set odrůd, které budou odrůdami s úředně uznaným popisem) se ocitlo maximum odrůd, které tam mohly být za daného stavu jejich poznání a v intencích daných legislativou Evropských společenství, zařazeny.

Podrobnější přehled o financování a výsledku mnohaměsíčního úsilí je uveden v tomto souboru: RCAB1602_UUPO_final.pdf

Děkuji všem, kteří přispěli k řešení tohoto problému.

Martin Lípa


Přání všeho hezkého v roce 2016

přeji všem hodně pohody a životní radosti v roce 2016

Pro všechny příznivce starých odrůd je zde ke stažení hrušňový kalendář pro rok 2016: Kalendar-2016-H_151207.pdf

Přejeme také samé hezké zápisy do toho kalendáře. aby jste si mohli za pár let nad ním říct: 2016 – to byl dobrý rok.

Doufáme, že to bude dobrá pomůcka pro všechny, kteří by nám chtěli pomoci se sestavením záchranného sortimentu odrůd hrušní.

 


Vážení členové Ekologického centra Meluzína,

Blíží se zima mílovými kroky a tak si dovoluji vás pozvat na tradiční Mikulášskou besídku. Tradičně se odehraje v Krušných horách a byl zvolen víkend 9.-11.12. 2016.

Bližší podrobnosti naleznete v této pozvánce: RCAB1610-1209-Mikulsska besidka-pozvanka.pdf

Pozvánku jsem sice rozesílal i pomocí e-mailu ale je možné že jsem na někoho zapomněl a tak vás prosím o rozšíření mezi všechny naše příznivce.

Pokud plánujete přijet, dejte mi prosím vědět na výše uvedený mail či telefon.

S pozdravem

Martin Lípa

Akce nakonec byla zrušena pro nemoci nejmenších účastníků tak snad někdy jindy někde jinde….


Meluzina a čarodějnice

Ve dnech 29.4.-1.5.2016 se uskutečnila prima akce pro malé i velké.

V pátek jsme poseděli a popovídali.

Sobota 30.4.2016

V sobotu jsme pobrouzdali Krušné hory

Takhle to pod Meluzínou vypadá dnes

a takhle to vypadalo v roce1986 4 dny po požáru v Černobylu (Cover by Acid Rain)

Večer jsme přihlíželi odletu čarodějnic do vzdálených hlubin vesmíru.

Neděle 1.5. 2016

V neděli jsme prohlédli Krušné hory odspodu

Pozvánka s pokyny k účasti je zde: RCAB1610-0429-Meluzina a carodejnice.pdf

Fotky ke stažení od Martina: 1604-05_29-01_Meluzina.zip

Fotky ke stažení od Saši: MELUZÍNA JÁCHYMOV 2016 Saša-www.zip

No a co přát dál, snad jen někdy někde….

Martin


Průběžná zpráva k 10.1. 2016 o stavu zpracování popisů odrůd pro doprovodnou vyhlášku k novelizaci zákona O osivu a sadbě

Vážení příznivci starých odrůd,

3.12.2015 proběhla na MZe technická schůzka k sestavování seznamu odrůd s úředně uznaným popisem. Schůzka proběhla ve velmi konstruktivní atmosféře. Zásadním přínosem který zde byl prezentován ze strany ÚKZÚZ a MZe ČR byl návrh nové legislativní úpravy v rámci novelizace zákona č. 219/2003.

V rámci této úpravy by bylo možné množit nejenom odrůdy s úředně uznaným popisem v režimu tak, jak jsme byli informováni. Byla navržena i nová možnost v omezeném množství (=100ks sazenic/školkaře) množit i další odrůdy, pro která by byla některá kritéria odrůd s úředně uznaným popisem byla dosti problematická.

Na základě tohoto nového návrhu v současnosti revidujeme dosud vypracované seznamy odrůd pro doprovodnou vyhlášku výše uvedeného zákona. Na schůzce bylo dohodnuto datum ukončení naší práce k 31.1.2016. Hlavním cílem naší současné práce je stanovení seznamů odrůd které budou moci být množeny neomezeně (=je možné u nich dostát všem kritériím úředně uznaného popisu) a které budou množeny ve zvláštním režimu určeném pro odrůdy důležité k uchování genetické diversity.

Dále mohu rekapitulovat sponsorské dary k 31.12. 2015

+ 48.900,- Kč = úhrná hodnota sponzorských darů

– 30.000,- Kč = popisy 60 odrůd převážně třešní a meruněk

– 10.000,- Kč = práce spojené se sestavením seznamu odrůd pro vyhlášku

Zůstatek 8.900,- bude použit v roce 2016 na sestavení zbývajících popisů případně na další práce spojené s touto problematikou.

Díky podpoře AOPK se podařilo popsat 72 dalších odrůd jabloní.

Díky podpoře ČSOP se podařilo popsat 72 dalších odrůd hrušní

Díky podpoře Karlovarského kraje se podařilo popsat 40 dalších odrůd slivoní

Děkuji všem za dosavadní podporu a doufám že se nám celou věc podaří dotáhnout do životaschopné právní úpravy.

S pozdravem

Martin Lípa