Lokality PS Meluzína

Střední zemědělská škola Dalovice – Dalovické tůně, botanická zahrada a její okolí

Školní botanická zahrada je zájmovou plochou Pozemkového spolku Meluzína od roku 2008 a na našich stránkách – v sekci Ochrana přírody- záložka udržované lokality je jí věnován článek. Mimo to má také vlastní stránky na odkazu: http://www.kvetena.info/botanicka-zahrada-dalovice

Dalovické tůně se staly součástí Pozemkového spolku Meluzína v roce 2013 a v roce 2014 jsme zde realizovali první projekt. Zpráva o tomto projektu ke stažení zde: BIOD_Tune_1404_ZZ_141434-www.pdf

V roce 2015 pokračovalo zejména tlumení expanze nepůvodních druhů na lokalitě. Jednalo se o kombinaci bodových chemických zásahů s obnovou sečení ploch lokality, které mají charakter louky.

Celkový souhrn aktivit na lokalitě je uveden ve zprávě: BIOD_Tune_1504_ZZ_141517-www.pdf

Porosty robustní křídlatky naprosto ovládají některé partie lokality. Její vytlačení je otázkou trpělivé práce po několik let.

Pohled v roce 2016 do zhruba stejného místa. V příštích letech již bude stačit bodová aplikace a lze zahájit obnovu bylinného patra

Celkový souhrn aktivit v Dalovických tůních v roce 2016 přináší zpráva: BIOD_Tune_1602_ZZ_141611_www.pdf

V roce 2015 na lokalitě v Dalovicích přibyly do pozemkového spolku další pozemky ve správě SZeŠ Dalovice. Jedná se o louky a pole obhospodařované v režimu ekologického zemědělství.

EC Meluzína RCAB zde pečovalo o výsadby ovocných stromů starých odrůd. Celkový souhrn uvádí zpráva: B_PSM15_ZZ-321506-www.pdf


Činnost na dalších lokalitách

2011

V roce 2011 Ekologické centrum Meluzína RCAB připravilo projekt na záchranu lučních sadů na pozemcích dvou členů pozemkového spolku Meluzína.

Závěrečnou zprávu s fotodokumentací projektu naleznete zde: BIOD_OMOO_1106_ZZ_w.pdf


2010

Vydáváme tři průvodce zajímavými lokalitami v péči Pozemkového spolku Meluzína:

1. Od roku 1998 pečujeme o malý kopec s názvem U hrušky nedaleko Ostrova. Inspiraci pro polodenní procházku hledejte zde: ECM_PSM_U hrušky_1_R_w.pps

2. Od roku 1999 kosíme a obdivujeme asi hektarovou louku u nemocnice v Ostrově. Jak říkáme v Čechách – malá ale naše. Je vhodná i na vycházku s mláďátky, protože hned na kraji města. Kdo nevěří, může se přesvědčit zde: ECM_PSM_U nemocnice_1_R_w.pps

3. Od roku 2003 pomáháme v Arboretu Horní hrad. Je to přímo turistická atraktivita Horního hradu a jeho krásu na fotografiích připomínáme zde: ECM_PSM_HH_w.pps


2009

V roce 2009 jsme začlenili do Pozemkového spolku Meluzína celkem pět lokalit:

Toto Karo

Nová Kyselka

Sady v Jakubově

Louky v Boči

Nivy

Tři posledně jmenované Vám můžeme příblížit díky rozsáhlejším průzkumům, které tam byly provedeny.


Sady v Jakubově

BIOD_M_Jakubov_0901_ZZ_w.pdf

– entomologický průzkum: BIOD_M_Jakubov_0901_hmyz_ZZ_w.pdf

– ornitologický průzkum: BIOD_M_Jakubov_0901_ptaci_ZZ_w.pdf

– botanický průzkum: BIOD_M_Jakubov_0901_bot_ZZ_w.pdf


Louky v Boči

BIOD_M_Boc_0901_ZZ_w.pdf

– herpetologický průzkum: BIOD_M_Boc_0901_ZZ_hadi_w.pdf

– ornitologický průzkum: BIOD_M_Boc_0901_ZZ_ptaci_w.pdf

– botanický průzkum: BIOD_M_Boc_0901_ZZ_bot_w.pdf


Nivy

BIOD_M_Nivy_0901_ZZ_.pdf

– botanický průzkum: BIOD_M_Nivy_0901_ZZ_bot_w.pdf