Pozemkový spolek Asociace Brontosaura

V roce 2019 založila Asociace Brontosaura svůj vlastní pozemkový spolek. Vedla ji k tomu skutečnost, že se rozptýleně, po celé České republice, vyskytují drobné lokality alejí, sadů, zahrad jejichž majitelé mají zájem o členství v pozemkovém spolku, ale v jejich blízkosti není žádný, který by je mohl přijmout.Pozemkový spolek Asociace Brontosaura  byl zakládán jako specializovaný spolek na lokality obsahující výsadby ovocných stromů. Jeho zájmovým územím je Česká republika. Bude přijímat pouze lokality, které jsou mimo dosah stávajících pozemkových spolků. V případě, že se vyskytne příležitost lokalitu efektivně předat někomu jinému, bude tak učiněno.

Činnost Pozemkového spolku Asociace Brontosaura (=PS AB) je podpořena z Programu rozvoje pozemkových spolků – prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky administrovaných Českým svazem ochránců přírody.

Pozemkový spolek Asociace Brontosaura podporuje kampaň Místo pro přírodu, která shromažďuje prostředky na výkup pozemků pro posílení ochrany přírody:


Rok 2022

V roce 2022 jsme využili grantovou podporu Českého svazu ochránců přírody v rámci otevřené výzvy na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků.

Náš projekt se jmenoval Rozvoj pozemkového spolku Asociace Brontosaura v roce 2022

„Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.“