Vzpomínky 2024

Výstava rané třešně

Tato výstava proběhla 13.-15.6. 2024 tradičně v Domě ochránců přírody v Praze. Přes velkou neúrodu ovoce, způsobenou dubnovým mrazem, se nakonec podařilo shromáždit vzorky 40 odrůd. Díky předčasnému zrání se zde objevily, vedle raných třešní, i odrůdy pozdní. Výstava tak poskytla velmi reprezentativní půřez třešňovým sortimentem.  Děkujeme samozřejmě všem, kteří dodali výstavní vzorky.

Velmi hojně byl navštíven seminář k biodiverzitě v sadech. Na dalších seminářích už pár volných míst zbývalo a to je škoda. Témata přednášek byla velmi zajímavá a přednášející velmi dobří.

Ke stažení program výstavy a seminářů: Vystava_Rane_tresne_program_podrobny_2024_k

Velký dík patří Kristině za excelentní květinovou výzdobu

Nakonec se i v nepříznivém roce podařilo shromáždit několik desítek odrůd.


Čtvrtý a pátý seminář k řezu ovocných stromů

Další dvě akce v Dalovicích byly v následujících termínech:

20.4.  a 27.4. 2024. Místem byla Školní botanická zahrada Dalovice  a na programu řez třešní a slivoní

20.4. to ještě byla nadějná sezóna, kdy stromy plně kvetly. 23.4. byl nejsilnější mráz. 27.4. již bylo jasno, že minimálně třešně jsou sklizené. I to se může stát mezi dvěma semináři.

Slivoně poměrně zdárně rostou a obvykle již v létě mají nějaké plody.

Omrzlé květy třešně

S ohledem na neobvykle pokročilou vegetaci a předchozí mrazové poškození, byl řez tenkrát velmi jemný a omezil se jen na drobné zásahy.

Pozvánka s programem na oba semináře i s programem ke stažení zde: RCAB2402_0420-27-letak-a-text-komp


Třetí seminář k řezu jádrovin

Seminář se konal 23.3. 2024 od 14.00  ve Školní botanické zahradě v Dalovicích a byl zaměřen k zimnímu řezu jádrovin. Je velmi hezké že se někteří účastníci vrací, prohlíží stromy ošetřené před rokem, zkoumají jejich reakci na řez a zda budování koruny zdárně pokračuje. Přesně to je potřeba k tomu, aby se člověk naučil ošetřovat stromy.

Pozvánka i s programem ke stažení zde: RCAB2402_0323-letak-a-text-komp


Druhý seminář k řezu jádrovin

jsme za krásného počasí absolvovali 9.3. 2024 od 14.00 opět na Školní botanické zahradě Dalovice další  řez jabloní a hrušní.

Na úvod semináře proběhla pořádná prohlídka stromů

A potom až do setmění byly stromy v laskavé péči účastníků semináře

Pozvánka s programem ke stažení zde: RCAB2402_0309-letak-a-text-komp


První seminář k řezu jádrovin

proběhl 10.2.2024 od 14.00  ve Školní botanické zahradě v Dalovicích. Jednalo se praktický seminář k zimnímu řezu a  vše se odehrálo přímo u stromů. Pozvánka s programem ke stažení zde: RCAB2402_0210-letak-a-text-final