Poradenství OP

Poradenství v ochraně přírody poskytované EC Meluzína

V rámci našeho poradenství se snažíme napomoci nekonfliktnímu soužití volně žijících druhů s lidskými obyvateli krajiny. Tam kde zjistíme že aktivní pomoc není dosažitelná usilujeme alespoň o dosažení příměří mezi oběma stranami.

Naše zásady lze shrnout takto:

1. Každý kus krajiny je originálem a vyžaduje originální řešení.

2. Tam kde je dobrá vůle, je prostor pro velké a rozsáhlá řešení.

3. Všude je prostor alespoň pro malá řešení

Jako příklad naší činnosti si zde můžete stáhnout prezentaci k akreditačnímu projektu pro obhajobu poradenské akreditace Ministerstva zemědělství České republiky – obor Tvorba a ochrana krajiny. Prezentace je kompilací reálných činností, které se ve skutečnosti staly na různých místech v časovém období 1999 – 2007.


Květena Karlovarska

Poradenský projekt EC Meluzína RCAB pro všechny, kdo se chtějí nebo musí zaobírat rostlinami.

Na tomto prokliku naleznete přímý vstup do výběrové databáze rostlin karlovarska:

Květena Karlovarska

Tento proklik vás zavede na doprovodné stránky, odkud vede rozcestník i k okrasným a ovocným dřevinám.

http://www.kvetena.info/kvetena


Naše pomoc při přípravě rozsáhlejších záměrů

Zde:  Prezentace_poradenstvi_OPZP.ppt naleznete prezentaci o přípravě projektu pro Operační program životního prostředí – Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny.

Dne 17.2.2009 se v penzionu Hubertus uskutečnilo pracovní setkání k perspektivně Prioritní Osy 6 Operačního programu životní prostředí nazvané Krajina 2009. Hlavní teze semináře naleznete zde: Výstup ze semináře Krajina 2009.doc

Seznam účastníků semináře naleznete zde: Prezence Krajina 2009.xls