Poradenství OVO

Klíčové poradenské projekty

EC Meluzína RCAB se podílí na vytváření dvou databází, které poskytují rozsáhlé informace o starých, tradičně pěstovaných odrůdách, o alejích a sadech tvořených velkými ovocnými stromy a o tom jak je pěstovat.

Databáze Archiv starých odrůd je přístupná na tomto odkazu: http://www.plantsdata.com/Webovoce.aspx

Databáze genofondových ploch je přístupná na tomto odkazu: http://www.plantsdata.com/Genofondy.aspx

Archiv starých odrůd je zaměřen na vlastnosti odrůd a jejich dokumentaci.

Databáze genofondových ploch je inventurou toho,  co kde roste ak kam se na to lze jet podívat.

Obě databáze jsou výběrové a vzájemě propojené.

Obě databáze jsou v neustálém vývoji, zejména co se týče dat. Máte-li nějaký postřeh, objevili jste chybu nebo máte doporučení, co zlepšit – pište nám na e-mail: ec.meluzina@volny.cz

Ve spolupráci s ČSOP udržujeme a naplňujeme stránky https://www.stareodrudy.cz/.

Zejména v sekci Ovocnářská literatura naleznete mnoho užitečenýc informací z historických i současných pramenů.

V sekci Kontakty naleznete mailové adresy na školky, poradce a dodavatele prací v péči o velké ovocné stromy.

Standardy pro péči o ovocné stromy

AOPK ČR vydala dva nové standardy. V prvním: SPPKC_02-003_2016_VYSADBY_OVOCNYCH_DREVIN(1).pdf naleznete vše co je k potřeba k založení nové výsadby a k jejímu ošetření až do 10 let po výsadbě. Jak výsadbu naplánovat a vyhodnotit stanoviště pomocí dostupných údajů nebo příznaků na místě plánované výsadby. K výběru vhodných odrůd poslouží Záchranné sortimenty v příloze. Jak má vypadat sazenice, jak připravit místo pro výsadbu, jak postupovat při výsadbě a jak o vysazené stromky pečovat.

Ve druhém: SPPKC_02-005_2016_PECE_O_OVOCNE_DREVINY.pdf se dozvíte podle čeho naplánovat péči o dospělé vysokokmeny, jak provádět různé druhy řezu, jak vyživovat a chránit dospělé stromy, jak pečovat o byliny a doprovodné neovocné dřeviny v sadu.

Snad pomohou i vám

Příklady z historie poradenských akcí

Budoucnost smíšených ovocných luk v česko – saském pohraničí

Seminář s tímto názvem a s tímto programem: Programm-2010-09-16.pdf proběhl 16.9. 2010 na zemědělské škole A.E. Komerse v Děčíně Libverdě.

Účastníky semináře uvítal Ing. Libor Kunte PhD. – ředitel zemědělské školy.

V části věnované referátům zazněly celkem 4 zajímavé příspěvky v následujícím pořadí.

1. Přehled činnosti místní ochranářské skupiny poraganizace BUND: Vortrag Decin 2010_w_Bund_100916.pps

2. Referát o vzniku vysokokmenného ovocného stromku ve školkách školního statku zemědělské školy Děčín – Libverda: Prezentace ovoce_Libverda_w_100916.pps

3. Mimoprodukční význam ovocného vysokokmenu pro krajinu: Ovocné stromy_w_CHKO_LP_100916.pps

4. Přehled činnosti Ekologického centra Meluzína RCAB při záchraně místních odrůd ovocných stromů v letech 1997-2010: OMOO_1997_2010_w_EC_Meluzina_100916.pps

V odpoledních hodinách si účastníci prohlédli genofondovou plochu se sbírkou odrůd jabloní, hrušní, třešní a višní.

V samém závěru semináře navštívili souběžně probíhající testaci pomologických vzorků starých odrůd.

Po celý seminář probíhala diskuse o další možné spolupráci.

A na závěr krátký zápis ze semináře ve formátu pdf: 10-09-16 workshop 1 DE_CZ.pdf


Malá ukázka naší praktické činnosti při ochraně starých odrůd

Následující prezentace představuje lokalitu Levín, ve které správa CHKO České Středohoří usiluje o zachování tradičních sadů. EC Meluzína RCAB zde provádí praktické zásahy a poradenskou činnost. V rámci ekologické výchovy se snažíme zapojovat i středoškolské a vysokoškolské studenty.

080928_Levin.ppt


Hrušky v propadlišti dějin

*zde jsou publikovány autorsky zpracované příspěvky v rámci projektu: „Environmentální poradenství v České republice v roce 2008“. Poradenství uskutečňujeme za laskavé podpory Ministerstva životního prostředí České republiky.

V naší poradně tvořily dotazy na staré odrůdy velký podíl konzultací, které jsme v průběhu projektu poskytly. Rozhodli jsme se proto postupně zpřístupňovat naše informace. Zatím se jedná o  silně nepravidelný seriál o odrůdách, které mizí a  není to dobře. Doufáme, že se nám podaří přispět k tomu, aby každá odrůda nalezla svého zachránce.

První závdavek naleznete zde: Salisburyova.pdf

Další přišla na řadu: Avransska_w.pdf

Do třetice je tu: Koporecka_w.pdf

Velmi rádi zde uveřejníme i Vaše zkušenosti, vzpomínky, názory …. Pro zájemce je k dispozici náš telefon mailová nebo korespondenční adresa – vše naleznete v kontaktech.


Ovocné odrůdy pro Karlovarský kraj

*autorsky zpracovaný příspěvek v rámci projektu: „Environmentální poradenství v České republice v roce 2008“  za laskavé podpory Ministerstva životního prostředí České republiky.

Volba vhodné odrůdy je základ práce pěstitele ať drobného zahrádkáře či plantážníka. Výběr dobré odrůdy zaručí chutné ovoce, ušetří pěstitelovu kapsu i životní prostředí nás všech. Odolná odrůda ne vhodné podnoži se obejde bez podpůrných chemických látek, které nejsou nejlevnější a vždy představují riziko pro zdraví naše i dalších odbyvatel této planety.

Následující příspěvek berte také jako reakci na poměrně časté dotazy v naší poradenské praxi – jaké odrůdy jsou dostatečně odolné v méně vhodných oblastech pro pěstování ovoce.

Náš dlouholetý spolupracovník Ing. Václav Zikeš byl tak nesmírně laskav a poskytl nám k publikaci výsledky svého dlouholetého bádání v oblasti vhodnosti ovocných odrůd.

Na své zahradě již desítky let sleduje různé odrůdy a vede si cenné poznámky o jejich odolnosti běžným chorobám i klimatickým vlivům. Své zkušenosti sepsal do následujícího příspěvku a uvolnil jej k volnému stahování z internetu: Ovocne odrudy KVK.pdf

Zároveň vyzývá všechny zájemce o zdravé ovoce k diskusi nad jeho zkušenostmi.

Své příspěvky i názory můžete zasílat na naši e-mailovou adresu, nebo přímo na adresu: Ing. Václav Zikeš, Krušnohorská 14, Karlovy Vary 360 10.

Snímek zachycuje  pana Zikeše v plné akci.

 


Nákup ovocných stromků na Libverdě

Pro zájemce o sazenice ovocných stromů archivních odrůd máme kontakt na Ovocnářské středisko Školního statku Libverda. Zdejší školky se zabývají množením archivních odrůd zhruba od roku 2000. Sazenice jsou kvalitní a můžeme je doporučit. Používáme je pro vlastní výsadby od roku 2002.

V současné době se zde pravidelně množí následující odrůdy:

Jabloně: Albrechtovo, Bismarckovo, Boskoopské červené, Croncelské, Matčino (Nonetit), Ontario, panenské české, Parména zlatá zimní, Průsvitné letní, Strýmka, Zelenče rhodoislandské

Třešně: Droganova žlutá, Gemersdorferská, Hedelfingenská, Lyonská raná, Troprichterova, Velká černá chrupka,

Višně: Amarelka královská, Královna Hortenzie, Španělská višeň

Hrušně: Pstružka, Špinka, Muškatelka turecka (Zbuzanka), Rolská červená, Solanka,

Po dohodě lze množit i další odrůdy.

Pokud budete mít vážný zájem o sazenice, objednejte si je nejlépe do konce března. Spoléhat na volný prodej je trochu riskantní, Na podzim je sice výběr velký ale stromky rchle mizí a na jaře již bývá vyprodáno.

Objednávky vyřizuje: Pavlína Eflerová: GSM 775 206 250, tel.412 524 497

e-mail: ovocneskolkylibverda@seznam.cz