Mapování

Projekt mapování ovocných stromů pro centrální databázi ČSOP

EC Meluzína RCAB je dlouholetým kolektivním členem Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Každoročně připravuje a realizuje několik projektů v rámci programu ČSOP Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin. Program prvotně směřuje k záchraně genofondu ovocných dřevin. V širším pojetí usiluje hlavně o zachování lučních vysokokmenných sadů, stromořadí i ojedinělých stromů v české krajině.

Od roku 2011 získala tato spolupráce další rozměr. EC Meluzína RCAB zpracovalo pro ČSOP materiál nazvaný: Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin. Celý text koncepce je ke stažení zde: Koncepce-Zachrana-krajovych-odrud-ovocnych-drevin.pdf

V roce 2012 se EC Meluzína RCAB zapojilo do tvorby centrální databáze Českého svazu ochránců přírody (CSOP). Databáze vzniká jako realizace části Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin.

Cíle mapování a následného uložení výsledků do databáze ČSOP jsou následující

– nalézt v krajině pokud možno zachovalé stromy starých odrůd

– stromy chránit na stanovišti

– zajímavé odrůdy přenášet do genofondových ploch (pokud tam ještě nejsou

Do databáze by měly být přenášeny pouze nejhodnotnější nálezy v dané oblasti mapování. Cílem databáze není kompletní seznam všech starých ovocných stromů.

Naše vlastní mapovací projekty nejsou příliš rozsáhlé. Ročně se nám daří zaznamenat 30-50 stromů. K některým se musíme vracet opakovaně, neboť se je stále nedaří spolehlivě určit.

Závěrečná zpráva z projektu v roce 2016 je ke stažení zde: KVK16_OMOO_ZZ_00595_2016-00_www.pdf

Závěrečná zpráva z mapovacího projektu z roku 2014 je ke stažení zde: KVK14_OMOO_ZZ_01109_2014-00-www.pdf

Materiály pro mapovatele, kteří pracují na sběru dat pro centrální databázi ČSOP

Celý text metodiky je ke stažení na odkazu: Archivní odrůdy – článek metodika mapování

Na webu Archivní odrůdy jsou vždy publikovány aktuální pokyny jak pracovat s gps přístrojem při zaměřování stromů, jak značit stromy na stanovišti, jak vyplnit tabulkový přehled a jak pořizovat fotodokumentaci.

 

Fotodokumentace plodů pro centrální databázi ČSOP

Následující příklady jsou doporučenou formou fotodokumentace.

První snímek  zachycuje plody včetně zobrazení dužniny. Správný název snímku dle metodikyby mohl být například: HAA002-IMGP0360

Vadou snímku je, že přiložený lístek neobsahuje kód stromu: HAA002

Druhý snímek zobrazuje hlavně vnější tvar, zbarvení. Oba snímky by lépe měly zachycovat kalich, který je důležitou částí plodu z hlediska pomologického popisu. Správný název snímku dle metodiky: HAA002-IMGP0363

Vadou snímku je, že přiložený lístek neobsahuje kód stromu: HAA002

 

Fotodokumentace stromů pro centrální databázi ČSOP

 

Následující příklad zachycuje mapovaný strom na stanovišti. Název fotografie: HAA002-IMGP2254 je dle metodiky správný.

Vadou fotografie je, že zde není čitelné strom číslo na kmeni (měla by být vidět 2).