Genofondové plochy

Hlupice

V malé osadě Hlupice nedaleko Lovečkovic v Českém Středohoří zachraňujeme společně s vlastníkem pozemku a za podpory správy CHKO České středohoří i Ústeckého kraje ovocné výsadby ve volné krajině. Vysokokmeny i polokmeny jsou typickou součástí krajinného rázu tohoto malebného koutu České republiky.

Původní stav lokality v roce 2013 nebyl příliš malebný.

Po několika letech usilovné práce:

 

Naše úsilí v roce 2014 shrnuje závěrečná zprava projektu dokončeného díky podpoře z programu Ochrana biodiversity administrovaného Českým svazem ochrany přírody: BIOD_OMOO_1404_ZZ_141435

V letech 2014 – 2016 podpořil revitalizaci lokality Ústecký kraj. Díky této podpoře je alej zařazena do internetové výběrové databáze genofondových ploch. Vstup: zde

Alej na Hlupici je věnována hlavně záchraně genofondu hrušní nalezených v Českém Středohoří. Na obrázku je stále velmi rozšířená belgická odrůda Charneuská.

Ovocná alej Hlupice je též užívána k pořádání občasných seminářů zaměřených na ovocné výsadby ve volné krajině.


Botanický ústav Akademie věd České republiky – fruticetum Chotobuz

V roce 2013 se členem pozemkového spolku stal Botanický ústav Akademie věd České republiky. Pro loakalitu – Fruticetum na Chotobuzi byla uzavřena dobrovolná dohoda o společné podpoře při zachování a rozvoji sbírky archivních odrůd ovocných stromů založené v roce 1941. Podrobnější informace k této části botanické zahrady v Průhonicích naleznete na odkazu: http://www.ibotky.cz/clanky/fruticetum/59-fruticetum.html. Plocha je přístupná v rámci prohlídky botanické zahrady v květnu a červnu.

Již v roce 2013 se podařilo ošetřit první stromy v části věnované odrůdám jabloní. Zpráva o tomto projektu je ke stažení zde: BIOD_Pruhonice_1303_ZZ_161308-www

Péče o lokalitu pokračovala dvěma projekty i v roce 2014. Zpráva včetně fotodokumentací obou akcí je ke stažení zde: BIOD_Pruhonice_1405_ZZ_161411a5-www

V letech 2015 – 2016 jsme uskutečnili již 3.a 4. ročník ošetření jabloní v genofondové ploše na Chotobuzi. Zároveň jsme dokončili inventarizaci plochy pro účely její evidence v rámci národní databáze genofondových ploch. V březnu 2015 jsme společné úsilí o záchranu genofondu starých odrůd prezentovali na semináři botanických zahrad v Praze.

Zpráva o činnosti na lokalitě je k dispozici zde: BIOD_Pruhonice_1602_ZZ_161609_www

Nejcennější součástí genofondové sbírky na Chotobuzi jsou hrušně vysazené ve 40. letech 20. století.


Alej u Boru

Alej u Boru (u Karlových Varů) je od roku 2011 lokalitou ve vlastnictví Pozemkového spolku Meluzína.

Tato lokalilta je též zařazena do internetové výběrové databáze genofondových ploch. Vstup: zde

Zde naleznete krátkého průvodce touto genofondovou plochou pro záchranu starých odrůd ovocných stromů: ECM-PSM-Alej u Boru

Alej v Boru stejně jako další aleje a sady v severozápadních Čechách ideálně spojují naše dva profilové programy: Květnaté louky a Oživení místních odrůd ovoce. Závěrečnou zprávu o všem co se v rámci tohoto projektu odehrálo můžete stáhnout zde: BIOD_OMOO_1202_ZZ_www

V roce 2016 jsme se opět intenzivně věnovali dřevinám v aleji. Hlavním důvodem bylo napadení některých stromů drtníky. Díky podpoře zaměřené na zdravotní řez stromů jsme docílili ošetření všech starých stromů na stanovišti.

Závěrečné zprávy o činnosti na lokalitě v roce 2016 je ke stažení zde: BIOD_OMOO_1602_ZZ_141621_www