Databáze: Archivní odrůdy

Databáze Archivní odrůdy již nebude dále udržována. Aktuálně je na webu ponechána jen jako historická dokumentace. Aktuálně spolupracujeme na vývoji a plnění daty zcela nové databáze přístupné na následujícím odkazu:

Archiv starých odrůd ovocných stromů

Tato nová databáze pracuje s více než 80 výběrovými kritérii a poskytuje též k jednotlivým odrůdám ke stažení pomologické popisy ze staré ovocnářské literatury.

Databáze je propojena s databází genofondových ploch takže lze vyhledat kde příslušná odrůda roste.

Národní databáze genofondových ploch

Zpráva o pilotním projektu na vybudování databáze genofondových ploch je ke stažení zde: BIOD_www_OSO_1602_ZZ_181614_www.pdf


Archivní odrůdy

Takto jsme nazvali náš hlavní projekt v oblasti poradenství pro záchranu genofondu hrušní, jabloní, třešní a višní.

 

Fotodokumentace plodů staré odrůdy hrušní Zbuzanka nebo též Muškatelka turecká

Co očekávat od Archivních odrůd

Jedná se o internetovou databázi vlastností odrůd. Prvotně je určena k tomu, aby si zájemci o pěstování starých odrůd mohli sami vybrat vhodnou odrůdu do místních pěstitelských podmínek. Zároveň jim databáze umožňuje zohlednit požadavky na vlastnosti plodů.
Mimo pěstitelských informací jsou doplňkově uvedeny další informace o původu odrůdy, jejím růstu a habitu.
Důležité je i vědět, kde staré odrůdy sehnat.

 

Habitus staré odrůdy hrušně Avranšská

Odkud pocházejí informace v databázi Archivní odrůdy?

Základním zdrojem informací jsou pomologické knihy:
*Malá pomologie 1 jablka – autor Ing. Karel Kohout Praha 1960
*Malá pomologie 1 jablka – autoři Ing. Antonín Dvořák, Ing. Jiří Vondráček, Praha 1969
*Malá pomologie 2 hrušky – autoři Černík, Boček, Večeřa, Praha 1961
*Malá pomologie 3 švestky a třešně – autoři Ing. Miloslav Vávra, Ing.  Václav Černík, František Ferkl, Václav Koch, Praha 1965
Z těchto knih je přejato též názvosloví
Údaje o starých odrůdách jsou konfrontovány s publikací:
*Pomologický klíč -autor Ladislav Vlk, Zlín 1947
Pokud odrůda není obsažena v těchto zdrojích jsou informace čerpány z okruhu asi 15 dalších publikací.
Do databáze  přednostně zařazujeme staré odrůdy, se kterými máme přímou zkušenost z vlastních genofondových ploch, z mapovacích projektů nebo ochutnávek a seminářů. Cca v 10% jsou zde staré odrůdy popsány pouze na základě knižních informací.
Do databáze Archivní odrůdy jsou zařazeny i některé staré odrůdy, které jsme nalezli v průběhu mapování lučních sadů a ovocných vysokokmenů v severozápadních Čechách a které nejsou dosud spolehlivě určeny. Tyto staré odrůdy jsou zařazeny pokud k nim máme minimum informací potřebných k naplnění databázového záznamu a fotodokumentaci alespoň plodů. Taková stará odrůda je zařazena pod naším vlastním – pracovním názvem. Doufáme, že snad toto zveřejnění napomůže určení takové staré odrůdy.

 

Habitus staré odrůdy jabloně Boskoopské

Fotodokumentace v databázi Archivní odrůdy

K odrůdám postupně doplňujeme fotodokumentaci. Cílem je mít u každé odrůdy jednu totografii plodů na stole, jednu fotografii plodů na stromě a jednu fotografii stromu v dospělosti.

 

Habitus staré odrůdy jabloně Ochranovské

Pro jaké skupiny lidí je databáze Archivní odrůdy určena?

1. Chataři, chalupáři, zahrádkáři
2. Zemědělci a lesníci
3. Ochránci přírody
4. Architekti, projektanti, zahradnické firmy
5. Školkaři, kteří se zabývají nebo chtějí zabývat množením starých odrůd
6. Úředníci na odborech životního prostředí
7. Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol
Předpokládáme, že uživatel databáze Archivní odrůdy není profesionální pomolog. Úměrně tomu jsou texty zjednodušeny oproti odborné a vědecké literatuře.

 

Fododokumentace staré odrůdy višně Amarelka královská

Proč vznikla databáze Archivní odrůdy?

Údaje o starých odrůdách jsou rozptýleny po mnoha knihách. Tyto knihy jsou pro zájemce někdy obtížně dostupné. Staré odrůdy jsou zde popisovány různorodým stylem tak, jak to odpovídalo pojetí daného autora. Kvalita obrázků starých odrůd je také silně proměnlivá. Odpovídá technologickým možnostem dané doby i pojetí zobrazení starých odrůd u tehdejších pomologů.
Hlavním cílem databáze Archivní odrůdy je sjednotit a zpřístupnit základní informace o starých odrůdách pro co nejširší okruh uživatelů.
V žádném případě nechceme odradit od čtení či dokonce nahradit studium originálních zdrojů informací o starých odrůdách.

 

Fotodokumentace staré odrůdy jabloně Ontario

Staré odrůdy hrušní v databázi Archivní odrůdy

Avranšská (Hruška Avranžská), Boscova (Boscova lahvice, Boskova láhvice), Clappova (Máslovka Klappova, Hruška Klapova americká), Dielova  (Dielova máslovka, Máslovka Dielova, Máslovka Poděbradská), Dvorní  (Dvorní máslovka), Eliška  (Vévodkyně Eliška), Giffardova, Hájenka  (Máslovka lesní Dřevobarevná), Hardyho  (Hardyho máslovka, Gellertova máslovka), Holenická  (Talašova), Charneuská, Jakubka česká, Kačenka  (vlastní název), Koporečka  (Máslovka koprčská, Máslovka Lieglova), Kozačka štutgartská, Krvavka velká, Křivice, Lucasova (Lucasova máslovka), Madame Verté, Magdalenka (Madlenka, Citronka, Pražka), Máslovka římská, Merodova, Muškatelka šedá, Muškatelka turecká  (Muškatelka letní, Zbuzanka), Nagevicova (Piksálka, Banketka), Pařížanka (Comtesse de Paris), Pastornice, Předobrá, Pstružka, Salisburyova, Šídlenka  (Štigelmarka), Sírová letní – vlastní pracovní název, Solanka, Solnohradka (Salcbulrka), Špinka  (Hruška šedá letní, Šedivka), Williamsova  (Čáslavka Williamsova, Williamova čáslavka), Windsorská (Madamka), Zelinka chlumecká

 

Fotodokumentace plodů staré odrůdy hrušně Hájenka (též Lesní máslovka nebo Dřevobarevná)

Staré odrůdy jabloní v databázi Archivní odrůdy

Albrechtovo, Astrachán bílý (Ječné, Žitnavka), Bernské růžové, Bismarkovo, Bláhova oranžová reneta (Bláhovo oranžové), Blenheimská reneta, Boikovo, Boikovo obrovské, Boskoopské, Breuhanovo, Broskvové letní (Hedvábné červené letní), Croncelské, Červené tvrdé, Čistecké lahůdkové, Elise Rathke – převislá jabloň, Gascoyneho šarlatové (Gascoigneho šarlatové), Gdánský hranáč, Gloria Mundi (Sláva světa), Grahamovo, Granátka, Grávštýnské, Grávštýnské červené, Hájkova muškátová reneta, Hammersteinovo, Harbertova reneta, Hauptmanovo, Hedvábné červené letní (Broskvové letní), Hedvábné pozděkvěté,

Herrenhutské    (Ochranovské), Charlamowski (Borovinka), Jadernička moravská, James Grieve, Jeptiška (Železné), Jonathan, Kalvil červený podzimní, Kanadská reneta (Kmínová reneta), Kasselská reneta, Kardinál žíhaný (Šálové), Landsberská reneta, Lebelovo, Letní sládě – vlastní pracovní název, Malinové holovouské, Malinové hornokrajské, Malinové podzimní, Matčino (Nonnetit), Míšeňské, Nathusiovo (Holubí), Ontario, Panenské české, Parména zlatá, Průsvitné (Průsvitné žluté), Punčové   (Hedvábče), Reneta Pomphelia, Ribstonské, Řehtáč soudkovitý, Signe Tilisch, Smiřické  vzácné, Solivarské ušlechtilé, Strýmka, Sudetská reneta, Vejlímek červený (Štětínské), Viktorie raná, Vilémovo, Watervlietské mramorované, Wealthy, Zvonkové

Fotodokumentace staré odrůdy jabloně Jeptiška

Staré odrůdy třešní a višní v databázi Archivní odrůdy

Baltavarská, Černá špička, Dönisenova, Doupovská černá, Droganova, Gemersdorfská, Hedelfingenská, Karešova, Kaštanka (syn. Early Rivers), Kordia, Ladeho pozdní, Lauermanova (syn. Napoleonova),  Lyonská (syn. Jaboulayova), Pivovka, Schneiderova (syn.Thurn Taxis),  Taixmen, Troprichterova,  Velká černá chrupka

Amarelka královská (Amrhele), Bruselská, Köröšská, Královna Hortenzie, Sladkovišeň raná (Májovka), Vackova

Fotodokumentace staré odrůdy třešně Droganova

Budeme vděčni za všechny připomínky k informacím obsaženým v databázi i k formě prezentace fotografií a údajů. Připomínky zasílejte na ec.meluzina@volny.cz. Díky předem