KBL Krušné hory

Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji – 1. etapa Krušné hory

V roce 2012 zpracovalo naše ekologické centrum výše uvedenou koncepci pro Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Zde jsou k dispozici ke stažení hlavní dokumenty, které jsou výsledkem tohoto rozsáhlého poradenského projektu:

Textová část koncepce: KBL_KH_c_def.pdf

Vektorové mapy ve formátu geografického informačního systému MISYS: KBL-KVK-vse_121006_tabulky.zip

Vektorové mapy ve formátu prostředí ESRI produktů (Arc View, Arc GIS): KBL_SHP_121105.zip

Rastrová mapa ve formátu pdf – Výkres širších vztahů: KBL_SV_50_121003_BMP_72dpi.pdf

Rastrová mapa ve formátu pdf – Problémový výkres: KBL_PV_25_121007_72dpi_bez_ploch.pdf

Rastrová mapa ve formátu pdf – Hlavní výkres: KBL_HV_25_121003_BMP_72dpi.pdf

Doprovodná prezentace: KBL-KH.ppt


Mapové aplikace pro běžkaře na webu Karlovarského kraje

Vektorové mapy vytvořené v prostředí geografického informačního systému MISYS během zpracování koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji, posloužily jako datový základ pro následující mapové aplikace:
Krušnohorská lyžařská magistrála – mapa údržby lyžařských tras
Krušnohorská lyžařská magistrála – testovací aplikace – přehled strojově upravovaných tras
Obě aplikace provozuje Karlovarský kraj. Případné připomínky směřujte na mailové adresy:

jana.irovska@kr-karlovarsky.cz (odbor regionálního rozvoje)

jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz (odbor informatiky)