KBL-Slavkovský les a další oblasti

Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji – 2. etapa – Slavkovský les a zhodnocení potenciálu zbývajících částí Karlovarského kraje.

Během roku 2013 EC Meluzína RCAB zpracovalo 2 etapu Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji pro Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Podrobněji byly hodnoceny západní Slavkovský les, Krušné hory západně od Kraslic a Smrčiny.V těchto částech byly mapovány všechyn existující pravidelně užívané běžkařské trasy včetně doprovodné infrastruktury.

Koncepce se rámcově vyjadřuje k Dyleni, východním částem Slavkovského lesa a jižní části Doupovských hor.Pro tyto oblasti byly hodnoceny hlavně přírodní podmínky k provozování běžkařských tras.

Dokončením druhé etapy koncepce pokryla celé území kraje. Děkujeme všem, kdo se od roku 2010 podíleli na mapování tras, sběru informací, jejich vyhodnocení a přenosu do map.

Zde jsou ke stažení hlavní dokumenty, které jsou výsledkem tohoto poradenského projektu:

Textová část 2. etapy koncepce: KBL13_HV_SL.pdf

Vektorové mapy ve formátu geografického informačního systému MISYS: KBL-2-def_tabulky.zip

Vektorové mapy ve formátu ESRI produktů (Arc View, Arc GIS): KBL-2_SHP.zip

Rastrové mapy ve formátu pdf – problémový výkres v měřítku 1:25000 – oblast západní Slavkovský les: KBL13_PV_SL.pdf

Rastrové mapy ve formátu pdf – problémový výkres v měřítku 1:25000 – ostatní oblasti: akreditace_obhajoba.pdf

Rastrové mapy ve formátu pdf – hlavní výkres v měřítku 1:25000- oblast západní Slavkovský les: KBL13_HV_SL.pdf

Rastrové mapy ve formátu pdf – hlavní výkres v měřítku 1:25000 – ostatní oblasti: KBL13_HV_SM_KHZ_DH.pdf

Rastrová mapa ve formátu pdf – výkres širších vztahů v měřítku 1:75000: KBL-2_SHP.zip

Doprovodná prezentace: KBL-2-def_tabulky.zip


Podklady získané během zpracování obou etap koncepce byly následně využity ke zpracování mapové aplikace pro usměrnění pohybu běžkařů v zimní přírodě. Vlastní produkt a jeho další vývoj již není dílem EC Meluzína RCAB. Případné dotazy či připomínky k obsahu a formě dat na portálu adresujte odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Prezentace, která přibližuje tuto aplikaci je ke stažení dále.

Prezentace portálu běžeckého lyžování v Kralovarském kraji: KBL13_SV.pdf