EV programy Děčín

Areál ekologické výchovy Děčín Libverda

Ekovýchovný areál v Děčíně Libverdě je určen především pro žáky základních škol města Děčín a jeho okolí.

Příležitostnými návštěvníky jsou také studenti středních škol z Děčína, rodiče s dětmi a dětské zájmové organizace.

Areál má využití i pro pedagogické pracovníky z výše uvedených školských zařízení.

Projekt vybudování a zlepšování ekovýchovného areálu je součástí dlouhodobé snahy Ekologického centra Meluzína RC AB a Střední zahradnické a střední zemědělské školy Antonína Emanuela Komerse Děčín Libverda o zkvalitnění a zpříjemnění ekologické výchovy pro město Děčína okolí. V průběhu 3 let se podařilo na pozemcích školy postupnými úpravami připravit několik míst vhodných pro ekovýchovné účely. V blízkosti školy se nacházejílokality s rozdílnými podmínkami. Postupnými úpravami a malými zásahy byly tyto lokality upraveny tak, aby je bylo možno využít pro výchovné a výukové účely. Úpravy spočívaly v drobných stavebních pracích (srovnání terénu, navezení kamene pro stavbu malé skalky, zpevnění části cesty,…) a přípravě aktivit pro žáky na konkrétních lokalitách (výroba a instalace informačních tabulí, výroba a tisk pracovních listů, výroba a nákup pomůcek pro návštěvníky,…). Tímto způsobem se podařilo vytvořit celkem rozsáhlý výukový areál s vynaložením minimálních nákladů.


Ekologické programy dále uvedené jsou prováděny zkušenými instruktory stanice mladých
přírodovědců – Sedmikráska v areálu zemědělské školy. Nabídka je vhodná
především pro základní a střední školy. Lze ji též doplnit různými
rukodělnými aktivitami v žákovských dílnách.

V současné době nabízíme 5 ekovýchovných programů. Všechny se uskutečňují v areálu ekologické
výchovy na Libverdě a provozuje je Stanice mladých přírodovědců (paní
Jarešová – více informací na www.libverdadc.cz). Podrobný popis našich programů (PDF).

1. Anatomie rostlin
Program je zaměřen na zopakování učiva o anatomii a morfologii rostlinných
orgánů a je spojen s ukázkami jednotlivých rostlin přímo na botanických
políckách.

2. Výrobky z rostlin
Poznávání nejběžneji pěstovaných plodin a jejich využití pro lidskou výživu a
činnost, výroba jednoduchých ozdob z rákosu a trávy.

3. Naše stromy a keře
Poznávání nejběžnejších druhů stromů a keřů, jejich význam, základní informace o lese a jeho významu.

4. Život v půdě
Pronikání do pestrého života drobných půdních živocichů, jejich význam pro život na Zemi, sociální společenství mravenců.

5. Život ve stojatých vodách
drobní i větší bezobratlí živočichové, které běžně potkáte v rybníce nebo jiné nádrži. Jak se jmenují a mají nějaký význam?