WWW

Co nám přišlo zajímavé

Web ČSOP zaměřený pouze na staré odrůdy: www.stareodrudy.cz

– vstup do výběrové databáze odrůd

– vstup do databáze genofondových ploch

– ovocnářská a ochranářská literatura ke stažení


Součást webu německé organizace Přátel Země: http://www.obstsortendatenbank.de/home.htm je to opravdu docela obsáhlé.


Web LPV Oberes Vogtland: Wunschapfel – Odborně o jablkách,

Pokud chcete potrénujte Německý jazyk. Alles Gute. Každopádně se tak dá trénovat odborná terminologie.


http://www.csop.cz/ – stránky Českého svazu ochránců přírody

Meteorologická operativa

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/data_jsradview.html – meteorologický radar Českého hydrometeorologického ústavu

http://www.chmi.cz/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer%2FP1_0_Home&last=false

– na tomto odkazu je celý portál Českého hydrometeorologického ústavu

http://www.wetter.com/ – německý meteorologický servis včetně radaru, pozor fůra reklamy